นี่สิไอดอล! “เฌอปราง BNK48” รับรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561”

2018-02-27 18:55:28

นี่สิไอดอล! “เฌอปราง BNK48” รับรางวัล “ทูตพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา 2561”

“เฌอปราง BNK48” รับประกาศเกียรติคุณทูตพระพุทธศาสนาประจำวันมาฆบูชามหามงคล ปี 2561 แล้วเมื่อวันที่ 27 ก.พ. น.ส.เฌอปราง อารีย์กุล กัปตันวงไอดอลสาว BNK48 เข้ารับการประกาศเกียรติคุณ เป็น ทูตพระพุทธศาสนาประจำวันมาฆบูชามหามงคล ปี 2561 จากสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่คณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนามาฆบูชา 2561 ประกอบด้วย คณะกรรมการสภาศิลปินฯ ส่วนงานบริหาร สำนักงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 และกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า มีการพิจารณาให้กัปตันวงเกิร์ลกรุ๊ปยอดนิยมเป็นคุณทูตพระพุทธศาสนาประจำวันมาฆบูชามหามงคลประจำปีนี้


Advertisement


โดยคณะกรรมการได้พิจารณาว่า น.ส.เฌอปราง เป็นศิลปินเยาวชนคนรุ่นใหม่ พุทธศาสนิกชนที่มีความประพฤติดีงามไม่เสียหายด้านกฎหมายและศีลธรรม ยาเสพติด เคยเป็นเยาวชนดีเด่น สมควรประกาศเกียรติคุณอย่างเป็นทางการ

Advertisement


นอกจาก น.ส.เฌอปราง แล้วยังมีศิลปินและนักแสดงอีกหลายคนที่ได้ถูกเชิญให้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ อาทิ นายวงศกร ปรมัตถากร หรือ นิว, นายปฐมพงศ์ เรือนใจดี หรือ ทอย, นายณัฐกิตติ์ นันทพานิช หรือ กิต, น.ส.เกวลิน ศรีวรรณา หรือ ยีนส์, น.ส.พรชดา เครือคช หรือ มะเหมี่ยว, นายเติมเศวตรชัย นาคสุข หรือ เติม, ด.ช.อณาคิณทร์ ศรีภัทรวิทย์ หรือ คิมซุน