"กัณวีร์"หนุนยกเลิก ม.272 ปิดสวิตซ์ ส.ว.

2023-08-04 13:03:10

 "กัณวีร์"หนุนยกเลิก ม.272 ปิดสวิตซ์ ส.ว.

Advertisement

"กัณวีร์"หนุนยกเลิก ม.272 ปิดสวิตซ์ ส.ว.เลือกนายกฯ ยังหวัง 8 พรรคจัดตั้งรัฐบาลตามมติมหาชน

เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66 ที่รัฐสภา นายกัณวีร์ สืบแสง ส"ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเป็นธรรม  กล่าวถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกเลิกมาตรา 272 ปิดสวิตซ์ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ว่า  ควรแก้ไขและยกเลิกนานแล้ว เพราะเป็นกลไกหนึ่งในการขัดขวางประชาธิปไตย พรรคเป็นธรรม ชัดเจนในการสนับสนุนยกเลิกมาตรา 272  เมื่อถามถึงกรณี ส.ว. บางคนระบุว่าการแก้ไขมาตรา 272 จะต้องทำประชาพิจารณ์จากประชาชนก่อน ไม่สามารถแก้ไขในที่ประชุมรัฐสภาได้ นายกัณวีร์ กล่าวว่า  ส.ส. ก็เป็นตัวแทนของประชาชนเช่นกัน  การทำประชาพิจารณ์จริงๆ ก็จำเป็น เพียงแต่ตอนนี้จำเป็นต้องทำทุกวิถีทาง ตัวเลือกต่างๆ ต้องเอามาวางบนโต๊ะให้สามารถพิจารณาได้

ต่อข้อถามว่า อึดอัดใจหรือไม่ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) และพรรคก้าวไกล เหมือนจะไปกันไม่ได้ นายกัณวีร์ กล่าวว่า ไม่อึดอัด จริงๆ การเมืองคือ การต่อรองและการพูดคุยกัน ถ้ามีทางเลือกที่ทำให้ดีที่สุด ก็คงต้องเป็นไปอย่างนั้น แต่อย่างไรก็ตามการพูดคุยต่อรองต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆ และต้องเอาอำนาจคืนสู่ประชาชน เมื่อถามว่า ยังมีความหวังหรือไม่ที่ 8 พรรคจะมาจับมือกันได้อีก นายกัณวีร์ กล่าวว่า ตนมีความหวัง เพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่มติมหาชนเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจที่จะไปสถาปนาอำนาจรัฐ ฉะนั้นการพูดคุยกัน 2 พรรคใหญ่ รวมถึงอีก 6 พรรค ที่ร่วมเซ็นเอ็มโอยูกันแต่แรก จะเป็นแหล่งที่มาที่เดียวของอำนาจรัฐตอนนี้