ไทยคาด "ส่งออกผลไม้" ครึ่งปีหลังหดตัว จีนขึ้นแท่นจุดเติบโต

2023-08-03 10:55:29

ไทยคาด "ส่งออกผลไม้" ครึ่งปีหลังหดตัว จีนขึ้นแท่นจุดเติบโต

Advertisement

กรุงเทพฯ, 2 ส.ค. (ซินหัว) — ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดการณ์ว่าการส่งออกผลไม้ของไทยจะชะลอตัวลงช่วงครึ่งหลังของปี 2023 (กรกฎาคม-ธันวาคม) โดยมีจีนเป็นแหล่งต้นทางหลักของการเติบโต

รายงานดังกล่าวเน้นย้ำความท้าทายช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งรวมถึงการผ่านพ้นฤดูกาลที่การส่งออกพุ่งแตะจุดสูงสุด เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวในตลาดส่งออกหลัก และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อคุณภาพและผลผลิตของผลไม้ ซึ่งอาจทำให้มูลค่าการส่งออกผลไม้โดยรวมของไทยในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ลดลง

รายงานคาดการณ์ว่าการส่งออกผลไม้สดและผลไม้แช่เย็นจะขยายตัวด้วยแรงขับเคลื่อนจากการกลับมาฟื้นการค้ากับจีน ขณะการส่งออกผลไม้กระป๋องและผลไม้แปรรูปอาจประสบปัญหาชะลอตัวเนื่องจากคำสั่งซื้อจากตลาดอย่างสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปลดลง

มูลค่ารวมการส่งออกผลไม้สด ผลไม้แช่เย็น และผลไม้แปรรูปของไทย ช่วงครึ่งปีแรก อยู่ที่ 5.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 1.89 แสนล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบปีต่อปี โดยมีปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำ (low base) ในปี 2022 และคำสั่งซื้อที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งจากจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักของไทย

เมื่อพิจารณาความท้าทายที่อาจส่งผลให้มูลค่าการส่งออกผลไม้ของไทยช่วงครึ่งปีหลังลดลง รายงานคาดการณ์การเติบโตโดยรวมอยู่ที่ราวร้อยละ 2.3 ซึ่งจะทำให้มูลค่าการส่งออกทั้งหมดสูงแตะ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 2.67 แสนล้านบาท) ตลอดทั้งปี

ศูนย์ฯ ยังเตือนถึงโอกาสเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญอันยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังปี 2023 จนถึงปี 2024 จนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเพาะปลูกผลไม้ เนื่องจากการรุกล้ำของน้ำเค็ม (saltwater intrusion) ในพื้นที่เพาะปลูกผลไม้อาจทำให้ดินเค็มสูงขึ้น และอาจทำให้คุณภาพวัตถุดิบผันผวน อุปทานขาดแคลน และราคาสินค้าสูงขึ้น