โฆษก ตร. ยัน กม.เพิ่มอำนาจตำรวจดักฟังโทรศัพท์เฉพาะ4คดีสำคัญ

2017-04-27 09:35:49

 โฆษก ตร. ยัน กม.เพิ่มอำนาจตำรวจดักฟังโทรศัพท์เฉพาะ4คดีสำคัญ

Advertisement


โฆษก ตร. ยัน กม.เพิ่มอำนาจตำรวจดักฟังโทรศัพท์ ใช้เฉพาะ 4 คดีสำคัญ ต้องขอศาลอนุมัติก่อน ย้ำไม่ดักฟังผู้บริสุทธิ์


ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อเวลา 10.50 น. วันที่ 26 เมษายน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. กล่าวถึงกรณีที่ ครม.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งเกี่ยวกับการให้อำนาจการเข้าถึงพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สามารถดักฟังข้อมูลทางโทรศัพท์ และเข้าถึงแอพพลิเคชั่นการแชทข้อความของผู้ต้องขัง ว่า การดำเนินการดังกล่าวจะต้องเข้าข่ายคดี 4 กลุ่มเท่านั้น ประกอบด้วย คดีก่อการร้าย คดีที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติ คดีความมั่นคง และคดีอาชญากรรม ที่มีความซับซ้อนที่มีอายุความตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป  ซึ่งการจะเข้าถึงข้อมูลต้องเป็นไปตามขั้นตอน โดยพนักงานสอบสวนจะต้องนำหลักฐานทั้งหมด เสนอเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักฐาน และประเภทคดี เมื่อเชื่อแน่แล้ว จึงจะขอให้ศาลพิเคราะห์ถึงเหตุจำเป็น ก่อนจะอนุมัติให้ดำเนินการ ซึ่งจะมีเงื่อนไขว่าจะดักฟังในลักษณะใด และมีระยะเวลานานแค่ไหน
ทั้งนี้ยืนยันว่า พ.ร.บ.ดังกล่าว ไม่ได้จะดักฟังประชาชนผู้บริสุทธิ์ เพราะผู้ที่จะขอให้ศาลอนุมัติ เป็นระดับผู้บังคับการขึ้นไป มีระยะเวลาการดำเนินการ เป็นการถ่วงดุลชัดเจน

แท็กที่เกี่ยวข้อง