เดวิด คาเมรอน เยือนไทย

2017-04-26 19:15:42

เดวิด คาเมรอน เยือนไทย

Advertisement


เดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษเดินทางเยือนไทยเข้าร่วมงาน การประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลกประจำปี 2017


นายเดวิด คาเมรอน อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมในงาน การประชุมสุดยอดสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก ประจำปี 2560 (The Authority on World Travel & Tourism )ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธี ภายในงานนายเดวิท คาเมรอนอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวในหัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงของรัฐ คือจุดเริ่มต้นหรือจุดจบของโลกกาภิวัฒน์ ครอบคลุมประเด็นความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลกทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ความท้าทายด้านก่อการร้ายและความมั่นคงด้านต่างๆทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแท็กที่เกี่ยวข้อง