จีนเล็งสร้าง "วงแหวนการใช้ชีวิต" เน้นเดินจากบ้าน 15 นาที

2023-07-14 09:35:36

จีนเล็งสร้าง "วงแหวนการใช้ชีวิต" เน้นเดินจากบ้าน 15 นาที

Advertisement

ปักกิ่ง, 13 ก.ค. (ซินหัว) — จีนเตรียมส่งเสริมการก่อสร้าง “วงแหวนแห่งการใช้ชีวิต” ในกลุ่มเมืองระดับแคว้นขึ้นไป ซึ่งจะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดำเนินกิจกรรมอันจำเป็นทั้งหมดภายในระยะเดินจากบ้านเพียง 15 นาที

แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์และอีก 12 หน่วยงานเมื่อวันพุธ (12 ก.ค.) ระบุว่าผู้อยู่อาศัยในกลุ่มพื้นที่เป้าหมายจะสามารถเข้าถึงสถานบริการชอปปิง จัดเลี้ยงอาหาร ทำความสะอาดบ้าน และซ่อมบำรุง ภายในระยะเดินจากบ้าน 10 นาที

ขณะเดียวกันผู้อยู่อาศัยเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ยกระดับการบริโภคด้านวัฒนธรรม ความบันเทิง สันทนาการ การสื่อสารทางสังคม การดูแลสุขภาพ และการออกกำลังกาย ภายในระยะเดินจากบ้าน 15 นาที

นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการข้างต้นยังจะส่งเสริมการบริการเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุและการดูแลเด็กรอบชุมชน พร้อมปรับปรุงแผนผังการค้าในชุมชนเพื่อการบริโภคที่สร้างสรรค์และดียิ่งขึ้น ทำให้ชุมชนชาญฉลาดยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างงานและเพิ่มรายได้ของผู้อยู่อาศัย

กระทรวงฯ ระบุว่ามีการก่อสร้างวงแหวนแห่งการใช้ชีวิตในชุมชนนี้แล้ว โดยวงแหวนฯ ทั้งหมด 2,057 แห่ง ซึ่งถูกสร้างในพื้นที่นำร่องทั่วประเทศสองชุดแรก จำนวน 80 แห่ง เป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัยในชุมชน 42.01 ล้านคน


(แฟ้มภาพซินหัว : ประชาชนเลือกซื้อผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในอำเภอผิงอี้ มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน วันที่ 10 ก.ค. 2023)