เบเยอร์ เดินหน้าหนุน CSR ต่อเนื่อง มอบสีค่ายอาสามิตรภาพปันน้ำใจ ค่ายใต้หรอยแรง

2023-07-13 18:05:04

เบเยอร์ เดินหน้าหนุน CSR ต่อเนื่อง มอบสีค่ายอาสามิตรภาพปันน้ำใจ ค่ายใต้หรอยแรง

Advertisement

อมรรัตน์ ชัยยศบูรณะ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เบเยอร์ จำกัด พร้อมเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานขององค์กรภายใต้โครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ปีที่ 9 ล่าสุดได้สนับสนุนกิจกรรมโครงการค่ายอาสามิตรภาพปันน้ำใจ #ค่ายใต้หรอยแรง ของกลุ่มมิตรภาพอาสาปันน้ำใจ นำโดยบุคลากรของชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์มหาวิทยาลัยบูรพา ในการร่วมปรับปรุงทัศนียภาพ ทาสีอาคารเรียน รั้วโรงเรียน และอื่น ๆ ณ โรงเรียนบ้านน้ำร้อน ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมอบผลิตภัณฑ์สีน้ำสำหรับทาอาคารและทาสนามอเนกประสงค์ รวม 46 แกลลอน มูลค่าโดยประมาณกว่า 8,000 บาท ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษาให้กลับมาเรียบร้อยสวยงาม บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ เพื่อสร้างความสุข สร้างโอกาส และรอยยิ้มให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ร่วมค่ายเห็นความสำคัญของการเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับหลักการดำเนินงานของโครงการ Beger Be Happy ที่มุ่งสร้างพลังแห่งความดีช่วยเหลือสิ่งที่เป็นประโยชน์ สร้างรอยยิ้มด้วยกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ จากโครงการ “Beger Be Happy สีเบเยอร์สีแห่งความสุข” ผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.beger.co.th เฟซบุ๊ค BegerPaint และไลน์ @begerpaint