โหวตนายกฯครั้งแรก "พิธา" ไม่ผ่าน

2023-07-13 18:30:27

โหวตนายกฯครั้งแรก "พิธา" ไม่ผ่าน

Advertisement

โหวตนายกฯครั้งแรก "พิธา"ไม่ผ่าน สมาชิกรัฐสภาเห็นชอบแค่  324  เสียง  ขณะที่ ส.ว.ส่วนใหญ่งดออกเสียง 

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่  13 ก.ค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มีการประชุมรัฐสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี  หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายแสดงความเห็นตั้งแต่เช้าจนครบถ้วน  นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา  ได้เปิดให้มีการลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อเพียง 1 คน  คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ  หัวหน้าพรรคก้าวไกล  โดยขั้นตอนการลงมติได้มีการขานชื่อโดยเปิดเผยเรียงลำดับตามตัวอักษร  ซึ่งนายพิธาจะต้องได้คะแนนจาก 2 สภา คือ ส.ส. และ ส.ว. เกินกึ่งหนึ่งจึงจะได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี  คือ  375  คน (ส.ว.ลาออก 1 คน)  ทั้งนี้การขานชื่อสิ้นสุดเมื่อเวลา 17.48 น. โดยประธานรัฐสภาได้เปิดโอกาสให้สมาชิกที่ยังไม่ได้ลงคะแนน และสมาชิกที่ลงคะแนนผิดพลาดได้แก้ไขผลการลงคะแนน  จากนั้นปิดการลงคะแนนเมื่อเวลา 17.55 น. 

ต่อมาเวลา 18.24 น. นายวันมูหะมัดนอร์  ได้ประกาศผลการลงคะแนนว่า  นายพิธาได้คะแนนเห็นชอบ 324 เสียง  ไม่เห็นชอบ  182  เสียง  งดออกเสียง  199 เสียง  นายพิธาได้รับคะแนนเห็นชอบไม่เกินกึ่งหนึ่ง  มติที่ประชุมจึงไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 272 วรรค 1  จากนั้นได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 18.25 น. 


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงคะแนนในครั้งนี้ ส.ว. ส่วนใหญ่งดออกเสียง  โดยเห็นชอบให้นายพิธาเป็นนายกฯ เพียง  13 คน   ดังนี้

1. ศ.เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์

2. พ.ต.ต.จรุงวิทย์ ภุมมา

3. นายเฉลา พวงมาลัย

4. นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล

5. พล.ต.ท.ณัฏฐวัฒน์ รอดบางยาง

6. นายพิศาล มานณะวะพัฒน์

7. นายพีระศักดิ์ พอจิต

8. นายมณเฑียร บุญตัน

9. นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์

10.นายวันชัย สอนศิริ

11.นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

12.นายอำพล จินดาวัฒนะ

13.นางประภาศรี สุฉันทบุตร