ฮานอยจ่อขึ้นแท่นศูนย์กลางการระบาด "โรคไข้เลือดออก"

2023-07-13 09:50:49

ฮานอยจ่อขึ้นแท่นศูนย์กลางการระบาด "โรคไข้เลือดออก"

Advertisement

ฮานอย, 12 ก.ค. (ซินหัว) — วันพุธ (12 ก.ค.) หนังสือพิมพ์เวียดนาม นิวส์ อ้างอิงหน่วยงานด้านแมลง สังกัดสถาบันมาลาเรียวิทยา ปรสิตวิทยา และกีฏวิทยาแห่งชาติของเวียดนาม ระบุว่ากรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม อาจกลายเป็นศูนย์กลางการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเร็วๆ นี้

รายงานระบุว่าโรคไข้เลือดออกมีรูปแบบการแพร่ระบาดที่เปลี่ยนแปลงพร้อมกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นทางตอนเหนือของประเทศ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2022

ฮานอยรายงานพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกือบ 400 ราย นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้น 5 เท่า เมื่อเทียบปีต่อปี และยังพบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเวียดนามพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกราว 40,000 ราย ในช่วงเดียวกัน ซึ่งรวมถึงผู้ป่วยเสียชีวิต 8 ราย

หนังสือพิมพ์ฯ รายงานว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ และคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในปีนี้ ด้านเหงียนวันดุง ผู้อำนวยการหน่วยงานด้านแมลง ระบุว่าการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปัจจุบันแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โดยไม่เป็นไปตามวัฏจักรการระบาด ซึ่งมีสาเหตุมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวนในภาคเหนือ

เหงียนกล่าวว่าการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกเป็นงานที่ซับซ้อน ซึ่งไม่เพียงต้องพึ่งพาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเท่านั้น แต่ต้องอาศัยความตระหนักรู้ของสาธารณชนด้วย พร้อมชี้ว่าวิธีการป้องกันที่ได้ผลที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัดและรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดเพื่อป้องกันการแพร่พันธุ์ของยุง รวมถึงการกำจัดแหล่งน้ำนิ่ง

(แฟ้มภาพซินหัว : ศาลาเคววันในวิหารวรรณกรรม กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม วันที่ 26 มิ.ย. 2023)