อิรักเผยจำนวน "ประชากร" ทะลุ 43 ล้านคนแล้ว

2023-07-13 09:50:53

อิรักเผยจำนวน "ประชากร" ทะลุ 43 ล้านคนแล้ว

Advertisement

แบกแดด, 12 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (11 ก.ค.) แถลงการณ์จากกระทรวงการวางแผนของอิรัก เผยตัวเลขคาดการณ์ว่าประชากรอิรักมีจำนวนสูงถึง 43.32 ล้านคนในปี 2023 โดยราวร้อยละ 50.5 เป็นผู้ชาย และราวร้อยละ 49.5 เป็นผู้หญิง และมีอัตราการเติบโตของประชากรต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 2.5

กลุ่มคนวัยทำงานอายุ 15-64 ปี มีสัดส่วนมากที่สุดถึงร้อยละ 57 ของประชากรทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 40

กระทรวงฯ คาดว่าร้อยละ 70 ของประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมือง ขณะที่ร้อยละ 30 อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท โดยชาวอิรักร้อยละ 50 อาศัยอยู่ในจังหวัดแบกแดด นิเนเวห์ บาสรา และดิการ์

เมื่อเดือนมกราคมกระทรวงฯ ประกาศจำนวนประชากรอยู่ที่กว่า 42.24 ล้านคน เมื่อนับถึงสิ้นปี 2022 โดยอิรักเคยจัดทำสำมะโนประชากรทุกๆ 10 ปี ซึ่งครั้งล่าสุดจัดทำในปี 1997 ทว่าไม่ได้ทำสำมะโนประชากรอีกนับตั้งแต่สหรัฐฯ เข้ายึดครองในปี 2003

อนึ่ง ตัวเลขข้างต้นมาจากการคำนวณโดยองค์การสถิติกลางของกระทรวงฯ พร้อมกับข้อมูลที่ได้รับจากสถาบันทางการของประเทศ ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสถิติระหว่างประเทศ


(แฟ้มภาพซินหัว : ผู้คนออกสัญจรบนท้องถนนสายหนึ่งช่วงเทศกาลรอมฎอน ในกรุงแบกแดด เมืองหลวงของอิรัก วันที่ 3 เม.ย. 2023)