ยูเออีปรับเป้าหมายลด "ปล่อยมลพิษ" แตะ 40% ในปี 2030

2023-07-12 14:45:41

ยูเออีปรับเป้าหมายลด "ปล่อยมลพิษ" แตะ 40% ในปี 2030

Advertisement

ดูไบ, 12 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (11 ก.ค.) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ประกาศเพิ่มเป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษจากร้อยละ 31 เป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2030 ขณะประเทศเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญในปีนี้

มาเรียม บินต์ โมฮัมเหม็ด อัลม์เฮรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระบุว่าเป้าหมายใหม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหนึ่งของแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

รายงานระบุว่าภาคส่วนต่างๆ ภายในประเทศทั้งหมด อาทิ การผลิตไฟฟ้าและน้ำ อุตสาหกรรมหนัก การขนส่ง ขยะของเสีย การก่อสร้าง และการเกษตร จะร่วมกันลดการปล่อยมลพิษตามเป้าหมายเฉพาะที่กำหนดไว้ในแต่ละภาคส่วน

ทั้งนี้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประเทศที่อุดมด้วยน้ำมัน มุ่งเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเป็นร้อยละ 50 ภายในปี 2050 และลดคาร์บอนฟุตปรินต์ (carbon footprint) ของการผลิตไฟฟ้าลงร้อยละ 70 ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงาน ปี 2050 ของประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหประชาชาติ (UN Climate Change Conference) ปี 2023 ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.-12 ธ.ค. นี้


(แฟ้มภาพซินหัว : ต้นไม้พลังงานที่งานเอ็กซ์โป 2020 ดูไบ ในนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 11 ม.ค. 2022)