ชุมแพเข้มรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

2023-07-12 12:39:38

ชุมแพเข้มรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

Advertisement

ชุมแพเข้มรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์  ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน  จับไม่ปรับ แต่ต้องอบรมวินัยจราจร 30 นาที

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 ก.ค.66 ที่บริเวณหน้า สภ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น นายไพศาล วงษ์ซีวะสกุล ปลัดอาวุโสอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดกิจกรรม การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ (kick of) กิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ จ.ขอนแก่น ขับขี่ปลอดภัย 365 วัน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรหรือจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ โดยมี พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์ ผกก.สภ.ชุมแพ  พ.ท.สรเชษฐ ดีเอื้อ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมี พ.ต.ท.ธรรมวิทย์ พลแก้ว รอง ผกก.ป.สภ.ชุมแพ  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์


พ.ต.อ.รัตนสุข คำวงศ์  ผกก.สภ.ชุมแพ  กล่าวว่า ตามที่ จ.ขอนแก่น ได้จัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2566 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565 – 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติขับเคลื่อนกลไกด้านความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้ประกาศเป็นวาระสำคัญในการขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดขอนแก่น และจัดทำพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ขอนแก่น ขอนแก่น ปี พ.ศ.2566 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ ภาคเอกชน และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  ดังนั้นสถานีตำรวจภูธรชุมแพ เห็นความสำคัญในข้อบันทึกความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนวาระ ดังกล่าว และเพื่อให้การดำเนินการประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุทางถนนตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก การตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรหรือจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรม ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและก่อให้เกิดวินัย ในการใช้รถใช้ถนน ของชาวอำเภอชุมแพ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ขึ้น โดยได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนและหน่วยงานอื่นในพื้นที่


สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในระยะแรก ทางสถานีตำรวจภูธรชุมแพ จะใช้มาตรการ จับไม่ปรับ รับหมวกกันน็อกฟรี จนถึง 31 ก.ค.66 โดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ ( 12 ก.ค.66 ) ผู้ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจับกุมข้อหาไม่สวมหมวกกันน็อก จะต้องเข้ามาอบรมวินัยจราจร 30 นาที ก่อนรับหมวกกันน็อกฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าปรับแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ เกิดจิตสำนึก สวมใส่หมวกนิรภัย 100% ก่อนขี่มอเตอร์ไซด์ เพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน