นักวิจัยจีนพบ "แมลง" ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน

2023-07-12 10:20:34

นักวิจัยจีนพบ "แมลง" ชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน

Advertisement

ฝูโจว, 11 ก.ค. (ซินหัว) — ศูนย์เฝ้าติดตามและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน มณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน เปิดเผยการค้นพบแมลงชนิดใหม่ในสกุลเอลาโฟรพีซา (Elaphropeza) หรือแมลงวันไหล่เหลือง จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ แมลงวันไหล่เหลืองต้วนทู แมลงวันไหล่เหลืองเหอปาน แมลงวันไหล่เหลืองจิ่วชวีซี แมลงวันไหล่เหลืองฟางทู แมลงวันไหล่เหลืองอู่อี๋ซาน

อนึ่ง การค้นพบระหว่างการตรวจสอบภูมิหลังของทรัพยากรชีวภาพภายในอุทยานฯ ครั้งนี้ได้รับการเผยแพร่ผ่านวารสารอนุกรมวิธานแมลง “เอนโตโมแทกโซโนเมีย” (Entomotaxonomia)


(ภาพจากศูนย์เฝ้าติดตามและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน : ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันไหล่เหลืองต้วนทู)


(ภาพจากศูนย์เฝ้าติดตามและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน : ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันไหล่เหลืองฟางทู)


(ภาพจากศูนย์เฝ้าติดตามและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน : ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันไหล่เหลืองจิ่วชวีซี)

(ภาพจากศูนย์เฝ้าติดตามและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน : ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันไหล่เหลืองเหอปาน)

(ภาพจากศูนย์เฝ้าติดตามและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สังกัดอุทยานแห่งชาติอู่อี๋ซาน : ลักษณะสัณฐานวิทยาของแมลงวันไหล่เหลืองอู่อี๋ซาน)