"ทิพานัน" ชู "บิ๊กตู่" นายกฯผู้วางโครงสร้างอนาคตของชาติ

2023-07-12 09:10:43

"ทิพานัน" ชู "บิ๊กตู่" นายกฯผู้วางโครงสร้างอนาคตของชาติ

Advertisement

"ทิพานัน" เผย "บิ๊กตู่" ขอบคุณทุกกำลังใจ  หลังจากนี้ขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ชู"นายกฯผู้วางโครงสร้างอนาคตของชาติ"

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบข้อความส่งกำลังใจ คำขอบคุณ คำอวยพร และความหวังดีต่างๆ ที่ประชาชนส่งมาให้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย มีความรู้สึกซาบซึ้งใจและขอขอบคุณทุกๆ คนที่ส่งความปรารถนาดีดังกล่าวและขอให้สิ่งดีๆ ตอบแทนกลับไปเช่นเดียวกัน และในห้วงเวลานี้ขอใช้เวลาที่มีทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งท่านนายกได้รับทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต่างพูดถึงผลงานต่างๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ ริเริ่มดำเนินการไว้จนได้ผลิดอกออกผล สร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนให้ประเทศชาติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

“ทั้งนี้หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไข ปลดล็อก และหยุดยั้งระงับสถานการณ์ความวุ่นวายของบ้านเมือง สร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศไทยจนได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 2560 เมื่อปี 2562 และทำหน้าที่เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันในฐานะนายกฯ รักษาการ ปี 2566 รวมเป็นเวลากว่า 9 ปี ตลอดเวลาท่านนายกฯ ได้พิสูจน์ถึงการบริหารบ้านเมืองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างคุณประโยชน์มากมายด้วยผลงานอันที่เป็นที่ประจักษ์ ทุกโครงการทุกนโยบายมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนโดยตรง กำจัดกลไกที่นักการเมืองจะมาเบียดเบียนผลประโยชน์ แม้หลายโครงการจะใช้ระยะเวลานานกว่าจะผลิดอกออกผล จะยังไม่เห็นผลในระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งก็ตาม แต่ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็จะคงอยู่ให้คนรุ่นถัดได้รับประโยชน์สืบต่อไปจากรากฐานที่ท่านวางไว้อย่างครอบคลุม” น.ส. ทิพานัน กล่าว

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า ผลงานต่างๆ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ได้ลงมือทำด้วยความตั้งใจเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน เช่น การจัดงานประชุม APEC และนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่สากล การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางบก-ทางน้ำ-ทางอากาศ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 5G ระบบพร้อมเพย์ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษและระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ การส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย ฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุฯ สะสมเงินสำรองระหว่างประเทศจนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 12 ของโลกในปี 2565 และซื้อทองคำเข้าทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มมากที่สุดในเอเชีย ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมามีทองคำเพิ่มจาก 152.41 ตันมาอยู่ที่ 244.16 ตัน ทำให้ทุนสำรองที่เป็นทองคำเพิ่มขึ้นถึง 60.20% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

น.ส. ทิพานัน กล่าวว่า ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรียึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด เห็นได้จากการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายบริหารในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และจนปัจจุบันคือนายกรัฐมนตรีรักษาการ ได้วางตัวเป็นกลาง ไม่ก้าวก่ายอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติและอำนาจฝ่ายตุลาการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้การรักษาการจะมีจนกว่าจะมีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งก็จะเป็นกลไกปกติของทางรัฐสภา อันเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

“ต้องขอบคุณประชาชนที่ต่างส่งกำลังใจและยกย่องให้ พล.อ.ประยุทธ์ คือ นายกฯผู้วางโครงสร้างอนาคตของชาติ ให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนแก่ลูกหลานทุกคน ซึ่งการบริหารบ้านเมืองของท่านนายกที่ผ่านมานั้นได้พาคนไทยฝ่าวิกฤตและสร้างโอกาสใหม่ๆ มาตลอด และต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนผู้เป็นส่วนสำคัญที่ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองไปข้างหน้า และยังธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ต่อไป” น.ส. ทิพานัน กล่าว