"บุญสงค์"สั่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประสบเหตุทางยกระดับถล่ม

2023-07-11 17:32:26

"บุญสงค์"สั่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประสบเหตุทางยกระดับถล่ม

Advertisement

เลขาธิการ สปส.  สั่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประสบเหตุทางยกระดับถล่ม บาดเจ็บ 12 ราย เสียชีวิต 2 ราย 

จากกรณีโครงการก่อสร้างทางยกระดับถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง ในพื้นที่เขตลาดกระบังถล่ม ส่งผลใฟ้ผู้ได้รับบาดเจ็บ   12 ราย เสียชีวิต  2 รายนั้น

เมื่อวันที่ 11 ก.ค.66 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า  ทันทีที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ ได้สั่งการด่วนให้ นายสราวุธ สุขสวรรค์ ผอ.สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบพื้นที่ประสบเหตุโดยทันที ผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สำนักงานประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นคนงานก่อสร้างและผู้สัญจรในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม โดยผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 7 ราย เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ดังนี้ 1.นายสุเทพ สุวรรณทา พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลาดกระบัง 2. นายบัญชา พวงยี่โถ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลลาดกระบัง 3. นายอารักษ์ กิ่งคำ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลหัวเฉียว 4. นายณัฐพงษ์ นิ่มสาย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธร 5. น.ส.อุไรวรรณ วะเรืองรัมย์ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 6. นายศุภชัย พวงยี่โถ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 และ 7. น.ส.รัชนี นาคทรงแก้ว พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ทั้งนี้ ผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแพทย์ได้อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1. นายศรศักดิ์ เหมือนพร้อม 2. นางสาวมัจฉา เสียวสุข 3. นายทัศนัย รัตนแสง 4. นายวิสิทธิ์ แจ้ทา และ 5.นายธนดล คลังจินดา

สำหรับผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย คือ นายอรัญ สังขรักษ์ และนายฉัตรชัย ประเสริฐ จากการตรวจสอบข้อมูลเป็นการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน ทายาทของผู้เสียชีวิตจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน ดังนี้ นายอรัญ สังขรักษ์ ทายาทมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นเงิน 770,952 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 828,952 บาท ส่วนนายฉัตรชัย ประเสริฐ ทายาทมีสิทธิได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตร้อยละ 70 ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นเงินจำนวน 1,680,000 บาท เงินบำเหน็จชราภาพ จำนวน 89,190 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,819,190 บาท ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บ และประสานนายจ้างเพื่อดำเนินการยื่นเอกสารเพื่อวินิจฉัยสั่งจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิต่อไป