"อี้"ซัด "พิธา-ก้าวไกล" นำเด็ก 10 ขวบกล่าว hate speech

2023-07-10 17:01:13

"อี้"ซัด "พิธา-ก้าวไกล" นำเด็ก 10 ขวบกล่าว hate speech

Advertisement

"อี้"ซัด "พิธา-ก้าวไกล" นำเด็ก 10 ขวบกล่าว hate speech  บนเวทีการเมือง ขัดอนุสัญญา​ว่าด้วยสิทธิ​เด็ก จี้ "พม.-รัฐสภา"จัดการ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.66 ดร.แทนคุณ​ จิตต์​อิสระ​ รักษา​การประธานคณะกรรมการ​ส่งเสริม​สิทธิ​มนุษยชน​และ​ความ​เสมอภาค​ระหว่าง​เพศ​ พรรค​ประชา​ธ​ิ​ปัตย์​ (ปชป.) กล่าว​ถึงกรณีพรรคก้าวไกลนำเด็ก 10 ขวบขึ้นไปพูดบนเวทีการเมือง เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ว่า  ถือเป็นการกระทำที่สิ้นคิดไร้สำนึกทางสิทธิมนุษยชน​ ขัดหลักการสากลว่าด้วยสิทธิเด็กที่องค์กร​สหประชาชาติ​ก็ให้ความสำคัญ กับหลักการกันเด็กออกจากการเมือง และ เด็กต้องได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์กับเด็กในทุกรูปแบบจากรัฐโดยหลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่จัดทำขึ้นในปี พ.ศ.​2532 เป็น​ข้อตกลงด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้รับการรับรองมากที่สุดในโลกถึง 196 ประเทศ ข้อตกลงฉบับประวัติศาสตร์นี้คือ การที่ผู้นำทั่วโลกได้มาร่วมให้สัญญากับเด็กๆ ทุกคนให้ได้รับความคุ้มครองดูแลอย่างเต็มที่โดยประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง เมื่อวันที่ 12 ก.พ.2535 นั่นหมายความว่า รัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็กๆ ทุกคนในประเทศให้ได้รับสิทธิตามอนุสัญญาฯดังกล่าว​ การที่พรรคก้าวไกลนำเด็ก 10 ขวบขึ้นเวทีสัมภาษณ์​โดยมีการพูด hate speech ซึ่ง​เป็นเแนวคิดเดียวกันกับสิ่งที่พรรคก้าวไกลและขบวนการปลุกปั่นทางสังคมและการเมืองส่งผลต่อเด็กและเยาวชนตามปรากฏ​ในโซเชียล​มีเดียต่างๆดังที่คนเคยตั้งข้อสังเกต​ไว้แล้วก่อนหน้านี้​ ตนจึงขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง​ คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และรัฐสภา ได้เข้ามามีส่วนในการตรวจสอบพฤติกรรมของ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) โดยเฉพาะ​นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์​ ที่จัดเวทีดังกล่าวที่มีการนำเด็กมา สัมภาษณ์ทางการเมืองบนเวทีดังกล่าวซึ่งเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเวทีการเมืองของพรรคก้าวไกลและขอเรียกร้อง​ไปยังขบวนการภาคประชาสังคมด้านสิทธิมนุษยชน​ สิทธิ​เด็ก ให้มาช่วยเหลือดูแล ดำเนินการกับกรณีดังกล่าวโดยเร่งด่วนอย่านิ่งเฉยหายเงียบเหมือนกรณี ส.ส.ทำร้ายแฟนสาว เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็ก ไม่ให้ถูกพรรคการเมือง​ใดนำไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองอีกต่อไป นายแทนคุณ​กล่าว