"ส.ว.อำพล"พร้อมโหวตนายกฯ ไม่ขวางเสียงประชาชน

2023-07-10 11:17:22

"ส.ว.อำพล"พร้อมโหวตนายกฯ ไม่ขวางเสียงประชาชน

Advertisement

"ส.ว.อำพล"พร้อมโหวตนายกฯ จะทำหน้าที่แบบไม่ตั้งตนเป็นใหญ่ ไม่หาเหตุผลมามาอ้างขวางเสียงประชาชน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 66  นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความผ่านเพจ อำพล จินดาวัฒนะ  ระบุว่า พร้อมโหวตนายกฯ วันพฤหัสที่ 13 ก.ค.66 ที่จะถึงนี้ มีนัดประชุมรัฐสภา (ส.ส.+ส.ว.) เพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี ผมเตรียมโหวตให้คนที่พรรคการเมืองรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งในสภาผู้แทนราษฎรเสนอชื่อ เพื่อให้เข้าไปเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากบริหารประเทศต่อไป ใช้เหตุผลเดียวกันกับที่เคยใช้ตอนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อปี62  จะกลับกลิ้งเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ประวัติศาสตร์จะจารึกและบันทึกไว้ครับ ที่จริงผมก็ไม่อยากใช้อำนาจตามบทเฉพาะกาล ม.272นี้ แต่เมื่อหน้าที่นี้ยังมีอยู่ ก็จำเป็นต้องทำหน้าที่ต่อไป เพื่อให้กลไกและกติกาตามรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่เดินหน้าไปได้ โดยจะทำหน้าที่แบบ "ไม่ตั้งตนเป็นใหญ่" ไม่หาเหตุผลใดๆมาอ้างเพื่อขวางเสียงประชาชน ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มีความพยายามเสนอแก้ไขหน้าที่และอำนาจนี้ หรือที่เรียกว่า "ปิดสวิตช์ส.ว." ด้วยมองว่า ส.ว. ไม่ควรมีหน้าที่และอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี  เพราะไม่เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยที่แท้จริง ควรเป็นหน้าที่และอำนาจของ ส.ส. ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงเท่านั้น ซึ่งผมเห็นด้วยดังนั้น ทุกครั้งที่มีการขอแก้ไข ผมจึงโหวตเห็นด้วยให้ปิดสวิตช์ ส.ว. แต่เสียง ส.ว. เห็นด้วยไม่ถึง 1 ใน 3 (ไม่ถึง 84 เสียง) คือเสียง ส.ว.ส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการให้ปิดสวิตช์  มาตรา 272 จึงยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ (=สวิตช์ยังเปิดอยู่) ถ้าจะอ้างปิดสวิตช์ตอนนี้ ก็จะเท่ากับอ้างเพื่อไม่ทำหน้าที่ และกลายเป็นการขัดขาคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรี


ขอบคุณเพจ อำพล จินดาวัฒนะ