"เรืองไกร"กระทุ้ง กกต. สอบ "พิธา" ปมหนังสือ 4 เล่ม

2023-07-09 13:19:09

"เรืองไกร"กระทุ้ง กกต. สอบ  "พิธา" ปมหนังสือ 4 เล่ม

Advertisement

"เรืองไกร"ส่งหลักฐานกระทุ้ง กกต. สอบ  "พิธา" ปมหนังสือ 4 เล่ม

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ส่งหนังสือขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ตรวจสอบหนังสือ 4 เล่ม ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้า และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลไปแล้วนั้นปรากฏว่ามีหลายคนหลายฝ่ายแสดงความคิดเห็นผ่านทางโลกออนไลน์ไปต่าง ๆ นานา ซึ่งน่าจะมาจากความไม่มีความรู้ แต่อยากแสดงความเห็น จนอาจทำให้เนื้อหาในคำร้องถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย   ดังนั้น เพื่อให้คำร้องมีความชัดเจนขึ้น จึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อ กกต. ดังต่อไปนี้ 1.พ.ร.บ จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้บางส่วน ดังนี้“มาตรา 4 ใน พ.ร.บ.นี้ “หนังสือพิมพ์” หมายความว่า สิ่งพิมพ์ซึ่งมีชื่อจ่าหน้าเช่นเดียวกัน และออกหรือเจตนาจะออกตามลำดับเรื่อยไป มีกำหนดระยะเวลาหรือไม่ก็ตามมีข้อความต่อเนื่องกันหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทํานองเดียวกัน "ผู้พิมพ์”" หมายความว่า บุคคลซึ่งจัดการและรับผิดชอบในการพิมพ์  "เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์” หมายความว่า บุคคลซึ่งเป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

นายเรืองไกร กล่าวอีกว่า 2. พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ. 2550 ศาลรัฐธรรมนูญเคยนำมาใช้วินิจฉัยลักษณะต้องห้ามของส.ส.ตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 98 (3) ด้วยเช่น คำวินิจฉัยที่ 14/2562 เป็นต้น 3.หนังสือทั้ง 4 เล่ม ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ จึงอยู่ในความหมายของคำว่า “หนังสือพิมพ์” ซึ่งหมายความรวมถึงนิตยสาร วารสาร สิ่งพิมพ์ที่เรียกชื่ออย่างอื่นทํานองเดียวกัน 4.ดังนั้น การที่นายพิธา เป็นผู้เขียนด้วยตัวเองหรือร่วมกับผู้เขียนอื่น รวมทั้งเป็นสำนักพิมพ์ด้วยนั้น ย่อมจะทำให้ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เข้าข่ายเป็น “เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์” ตามความใน พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์พ.ศ. 2550 มาตรา 4  และ5. ทั้งนี้ได้แนบสำเนาเอกสารการสืบค้นข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ เกี่ยวกับหนังสือของนายพิธา มาประกอบการตรวจสอบเพิ่มเติม ด้วยแล้ว