"ส.ว.วันชัย"พอรู้ผลโหวต "พิธา" 13 ก.ค.

2023-07-07 11:59:30

"ส.ว.วันชัย"พอรู้ผลโหวต "พิธา"  13 ก.ค.

Advertisement

"ส.ว.วันชัย"พอรู้ผลโหวต "พิธา"  13 ก.ค. ยันหลักการเดิมโหวตคนรวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่ง

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 66  นายวันชัย สอนสิริ ส.ว. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ส.ว.วันชัย ไม่เปลี่ยนแปลง ผม ส.ว.วันชัย สอนศิริ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยืนหยัดในความจงรักภักดีอย่างหนักแน่นมั่นคงตลอดชีวิต แม้ผมจะรู้ว่าผลโหวตของคุณพิธาในวันที่ 13 ก.ค. นี้จะออกมาเช่นไร จะก้าวไกลหรือไปไม่ถึง ผมพอจะรู้นะ แต่ผมเคยประกาศไว้ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้งว่าใครรวมเสียง ส.ส. ได้เกินกว่ากึ่งหนึ่ง ผมจะเลือกพรรคนั้นคนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรี แม้แต่ขณะนี้หรือในวันที่ 13 ก.ค. ก็ไม่เปลี่ยนแปลง จะเป็นคุณพิธาหรือใคร ผมก็โหวตให้ในหลักการเดิม อันเป็นไปตามหลักประชาธิปไตยและความต้องการของประชาชน ทั้งเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ และถือหลักว่า  "คนโกหกแล้ว ไม่ทำชั่วไม่มี"  พูดแล้วคำไหนคำนั้น ไม่เช่นนั้นเราจะเป็นคนตระบัดสัตย์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่น จึงไม่ต้องมาถามกันอีกว่า ส.ว.วันชัย จะโหวตให้คุณพิธาหรือไม่