"ชัชวาล"จี้กระทรวงเกษตรฯช่วยแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำ

2023-07-07 11:15:53

"ชัชวาล"จี้กระทรวงเกษตรฯช่วยแก้ปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำ

Advertisement

"ชัชวาล"เผย เกษตรกรร้องเรียนราคาโคเนื้อตกต่ำมีการลักลอบนำเข้า จี้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือด่วน

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.66 นายชัชวาล แพทยาไทย ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะที่ จ.ร้อยเอ็ดว่า ราคา เนื้อโค และกระบือ ภายในประเทศ ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า มีการลักลอบ นำโคและกระบือเถื่อนเข้ามาในประเทศ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบือ กว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย และหากประเมิน ความเสียหายทางเศรษฐกิจ ที่มีผลกระทบต่อผู้เลี้ยงโคและกระบือไม่น้อยกว่า 60,000 ล้านบาทต่อปี  ดังนั้นเกษตรกร ผู้เลี้ยงโคและกระบือ จึงฝากให้นำปัญหาความเดือดร้อนเหล่านี้ เข้าไปสะท้อนถึงผู้มีอำนาจในสภาและรัฐบาล โดยเฉพาะราคาที่ตกต่ำอย่างหนัก จากเดิมเคยขายโคได้ ตัวละไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท ปัจจุบันเหลือเพียงตัวละ 1-1.5 หมื่นบาท ก็ยังหาผู้รับซื้อได้ยาก ดังนั้นหลังการรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จึงได้นำเรื่องนี้เข้ามาสอบถาม ไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบนั่นคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าทราบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ และจะมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงโคและกระบืออย่างไร  

นอกจากนี้ขอเรียกร้องไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เตรียมการรับมือปัญหาสภาวะภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งมีสัญญาณทางธรรมชาติบ่งชี้ว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สภาวะภัยแล้งปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่อยู่ในการควบคุม และอาจสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศและส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชน จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมการรับมือ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสาน รวมถึงมาตรการเยียวยา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต