ปักกิ่งเปิดม่านการประชุม "เศรษฐกิจดิจิทัล" ระดับโลก

2023-07-06 10:25:41

ปักกิ่งเปิดม่านการประชุม "เศรษฐกิจดิจิทัล" ระดับโลก

Advertisement

ปักกิ่ง, 5 ก.ค. (ซินหัว) — การประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ปี 2023 ณ กรุงปักกิ่งของจีน เริ่มต้นเมื่อคืนวันอังคาร (4 ก.ค.) เพื่อนำเสนอการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดสำหรับเศรษฐกิจดิจทัลทั่วโลก

การประชุมฯ ระยะ 3 วัน ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลขับเคลื่อนการพัฒนา ความอัจฉริยะชี้นำอนาคต” (Data Drives Development, Intelligence Leads the Future) ร่วมจัดโดยรัฐบาลเทศบาลกรุงปักกิ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักบริหารไซเบอร์สเปซแห่งประเทศจีน และสมาคมวิทยาและเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน

ปักกิ่งและเมืองหุ้นส่วน 18 แห่ง ได้แก่ อาบูดาบี ลอนดอน มาเก๊า ซานฟรานซิสโก เวียนนา เวียงจันทน์ และซาราโกซา ได้เผยแพร่แผนริเริ่มความร่วมมือเมืองหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ณ พิธีเปิดการประชุมครั้งนี้

แผนริเริ่มข้างต้นครอบคลุมมิติต่างๆ เช่น การเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลของเมือง การพัฒนาอันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผ่านการเพิ่มพลังทางดิจิทัล และการสนับสนุนความร่วมมืออันครอบคลุมทางดิจิทัลระดับโลก โดยมีเป้าหมายสร้างเครือข่ายนวัตกรรมแบบเปิดสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างเมืองทั่วโลกและภายในกรอบทวิภาคี

อนึ่ง ปักกิ่งผลักดันเป้าหมายการพัฒนาของการเร่งก่อสร้างเมืองมาตรฐานระดับโลกด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในปี 2021 ซึ่งข้อมูลจากสำนักเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาลกรุงปักกิ่งระบุว่ามูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลของปักกิ่งเพิ่มขึ้นจาก 8.71 แสนล้านหยวน (ราว 4.22 ล้านล้านบาท) ในปี 2015 เป็น 1.7 ล้านล้านหยวน (ราว 8.24 ล้านล้านบาท) ในปี 2022 ขณะสัดส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 35.2 เป็นร้อยละ 41.6

มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจดิจิทัลของปักกิ่ง ช่วงไตรมาสแรก (มกราคม-มีนาคม) ของปีนี้ สูงแตะ 4.26 แสนล้านหยวน (ราว 2.06 ล้านล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 42.9 ของจีดีพี โดยปัจจุบันปักกิ่งมีผู้ประกอบการรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจดิจิทัลมากกว่า 8,000 ราย

คณะผู้จัดการประชุมครั้งนี้เสริมว่าการประชุมนี้จะส่งเสริมการดำเนินการตามแผนริเริ่มข้างต้นอย่างต่อเนื่องด้วยการให้ความสำคัญกับสาขาต่างๆ อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล การก่อสร้างเมืองอัจฉริยะ การกำกับดูแลทางสังคม และการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล


(แฟ้มภาพซินหัว : พนักงานสาธิตการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะที่นิทรรศการของการประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ปี 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : พิธีเปิดการประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ปี 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)


(แฟ้มภาพซินหัว : โมเดลการผลิตไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่นิทรรศการของการประชุมเศรษฐกิจดิจิทัลระดับโลก ปี 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติจีน กรุงปักกิ่งของจีน วันที่ 4 ก.ค. 2023)