กรมประมงแจงดราม่า "งูสมิงทะเลปากเหลือง"

2023-07-05 21:14:44

กรมประมงแจงดราม่า "งูสมิงทะเลปากเหลือง"

Advertisement

รองอธิบดีกรมประมงแจงดราม่า "งูสมิงทะเลปากเหลือง" หวังสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  ล่าสุดให้จัดแสดงในตู้เท่านั้น 

จากกรณีที่มีกระแสข่าวการจัดแสดงงูสมิงทะเลปากเหลือง โดยนำออกมาให้ผู้ชมจับด้วยมือเปล่า  ในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ในระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. – 9 ก.ค.66 นั้น

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกรมประมง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าถวาย สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการประมงเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำชนิดต่าง ๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบ โดยในปีนี้ กรมประมง ได้จัดแสดงนิทรรศการประมงภายใต้ธีม Wonders of the Aquatic World ซึ่งนำเสนอ 7 สิ่งมหัศจรรย์โลกใต้น้ำ  สำหรับงูสมิงทะเลปากเหลือง เป็นงูทะเลพิษร้ายแรง ติด 1 ใน 10 ของโลก เป็นหนึ่งในชนิดพันธุ์สัตว์น้ำที่กรมประมงนำมาจัดแสดงในงานภายใต้หัวข้อมหัศจรรย์ในตัวตน ซึ่งนำเสนอถึงสัตว์น้ำที่มีนิสัยเฉพาะตัว เช่น ขี้อาย เชื่องช้า ดุร้าย และน่าเกรงขาม โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับชีววิทยาและพฤติกรรมของงูทะเลมีพิษที่อาจมีโอกาสพบเห็น เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง หากบังเอิญต้องเผชิญหน้ากับงูชนิดนี้อย่างใกล้ชิด จะได้หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย โดยเฉพาะนักดำน้ำ และชาวประมง เนื่องจากงูสมิงทะเลปากเหลือง อาจพบได้จากการทำประมง โดยการติดมากับอวน ซึ่งหากชาวประมงไม่ทันสังเกตอาจเป็นอันตรายได้ โดยในการจัดแสดงดังกล่าว กรมประมงได้มอบหมายนักวิชาการประมง ซึ่งมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านงูทะเลมีพิษมาประจำจุดแสดง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมนิทรรศการงูทะเลได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์

นายถาวร  กล่าวต่อว่า  เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย และลดข้อกังวลของประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการงูทะเล ภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 กรมประมงจึงมีนโยบายให้จัดแสดงเฉพาะในตู้ งดการนำงูสมิงทะเลปากเหลืองออกมาจากตู้จัดแสดงภายนอกตู้อย่างเด็ดขาด โดยตลอดการจัดแสดงจะมีนักวิชาการประมงที่มีความเชี่ยวชาญให้บริการข้อมูลความรู้อย่างใกล้ชิด

สำหรับผู้ที่สนใจยังคงสามารถเข้าร่วมชมสัตว์น้ำที่น่าสนใจอีกหลากหลายชนิด ภายในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 33 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ บัตรผ่านประตูเพียง 20 บาท เท่านั้น เด็ก และนักเรียน เข้าชมฟรี!