"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาน้ำมัน

2023-07-05 17:41:32

"ปตท.-บางจาก"ปรับลดราคาน้ำมัน

Advertisement

"ปตท.-บางจาก"แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน 0.50 บาทต่อลิตร

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.66 ปตท.แจ้งปรับลดราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน  0.50 บาทต่อลิตร และน้ำมันซูเปอร์พาวเวอร์แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลดราคา 0.60 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม  มีผลวันที่ 6 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 05.00  น. เป็นต้นไป  ส่วน "บางจาก" แจ้งปรับลดราคาน้ำมันเช่นกัน