"สุวัจน์" ยินดี "วันนอร์" ประธานสภาฯเหมาะสถานการณ์ปัจจุบัน

2023-07-05 11:56:41

"สุวัจน์" ยินดี "วันนอร์" ประธานสภาฯเหมาะสถานการณ์ปัจจุบัน

Advertisement

"สุวัจน์" ยินดี "วันนอร์"นั่งประธานสภาฯ  เหมาะสมกับสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับของ ส.ส.ฝ่ายค้าน – รัฐบาล 

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66  นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า (ชพก.) กล่าวแสดงความยินดี กันายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 4 ก.ค.66 ว่า ท่านวันนอร์ได้รับการเสนอชื่อ โดยไม่มีคู่แข่งขันแต่อย่างใดในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นความสง่างามของท่านวันนอร์และสภาผู้แทนราษฎร ท่านเป็นผู้แทนราษฎรมาแล้วถึง 11 สมัย และเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรมาก่อน ประกอบกับยังเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำคัญหลายกระทรวง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย ถือว่าเป็นผู้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ของประสบการณ์ ที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรภายใต้การนำของท่าน โดยเฉพาะสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นกลไกที่สำคัญ ที่จะสนับสนุน ให้เกิดการผลักดัน กฎหมายที่สำคัญต่างๆ ที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนญัตติและกระทู้ ต่างๆ จาก ส.ส.ที่จะนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปสู่การแก้ไข

“ผมมั่นใจและเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรภายใต้การนำของท่านวันนอร์ จะได้รับการยอมรับ และสามารถประสานความเข้าใจระหว่างส.ส.ทั้งจากฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคในการประชุมในวาระสำคัญต่างๆ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของสภาผู้แทนราษฎรให้เกิดการยอมรับ และเป็นผลดีต่อระบอบประชาธิปไตย ขอแสดงความยินดี และ ให้กำลังใจให้ท่านทำงานที่สำคัญครั้งนี้ ให้เกิดความสำเร็จกับประเทศชาติ” นายสุวัจน์ กล่าว