"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบปมขายที่ดิน โอนหุ้นไอทีวี "พิธา"

2023-07-05 10:41:42

"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบปมขายที่ดิน โอนหุ้นไอทีวี  "พิธา"

Advertisement

"เรืองไกร" ร้อง กกต. สอบข้อมูลการขายที่ดิน โอนหุ้นไอทีวี  "พิธา" แตกต่างกันหรือไม่ 

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักข่าวอิศรา ได้ลงข่าวเกี่ยวกับที่ดิน กับ หุ้นไอทีวี ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มาโดยตลอดนั้น ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงตามมาอย่างต่อเนื่อง แต่ข้อเท็จจริงที่สำนักข่าวอิศรานำมาลงข่าว มีความแตกต่างกันระหว่างการโอนที่ดิน และการโอนหุ้น จนเป็นเหตุที่ต้องนำข้อเท็จจริงดังกล่าวขอให้ กกต. ตรวจสอบต่อไป วันนี้ตนจึงได้ส่งหนังสือไปถึง กกต. ทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ตรวจสอบข้อมูลการขายที่ดินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ มีความแตกต่างจากข้อมูลการโอนหุ้น ไอทีวี หรือไม่ อย่างไร ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ดินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ซึ่งสำนักข่าวอิศรานำมาเปิดเผยนั้น ปรากฏว่า มีข้อมูลที่มีเหตุอันควรสงสัยหลายที่ แต่ไม่มีพิธีกรข่าว นักเล่าข่าว หรือผู้ที่แสดงความเห็นและอารมณ์เพื่อชี้นำสังคมเกินไปจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอีกหลาย ๆ คน ที่เคยจับผิดข้อมูลบันทึกการประชุมกับคลิปเสียง ออกมาตั้งข้อสังเกตแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้มีการตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลการขายที่ดินกับข้อมูลการโอนหุ้นไอทีวี ซึ่งข้อมูลของสำนักข่าวอิศรานำมาลงอย่างต่อเนื่อง น่าจะเป็นประโยชน์ในการส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไป จึงขอให้ กกต. ตรวจสอบข้อมูลการขายที่ดินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โฉนดที่ 13543 เลขที่ดิน 501 หน้าสำรวจ 1516 ต. วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 ดังนี้  ทำไม ในหลังโฉนดที่ดิน รายการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2560 ระบุว่า ประเภทการจดทะเบียน คือ ผู้จัดการมรดก (ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ 1860/2550 ลว. 16 มี.ค. 50) ผู้ให้สัญญา คือ นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์( เสียชีวิต ) ผู้รับสัญญา คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ผู้จัดการมรดก นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์) ทำไม ในหลังโฉนดที่ดิน รายการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 60 ลำดับต่อมา ระบุว่า ประเภทการจดทะเบียน คือ โอนมรดก ผู้ให้สัญญา คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ผู้จัดการมรดก นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์) ผู้รับสัญญา คือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์  ทำไม บันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2566 ระบุในข้อ 1. ว่า ข้าพเจ้าผู้โอนได้อสังหาริมทรัพย์นี้ มาโดย (1) การรับโอนมรดกเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 49 ทำไม หนังสือสัญญาขายที่ดิน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 ข้อ 4. ระบุว่า ผู้ขายได้ที่ดินมาโดย การรับโอนมรดก เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 49 ไม่ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่

ข้อ 2. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการที่ดินของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ข้างต้น ทำไม จึงแตกต่างจากข้อเท็จจริงการเป็นผู้ถือหุ้น ไอทีวี ตามแบบ บมจ.006 ตามรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2566 ซึ่งมีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นคือ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดยไม่มีการระบุวงเล็บท้ายชื่อว่า “(ผู้จัดการมรดก นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์)” ไว้แต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามที่สำนักข่าวอิศรา หัวข้อ ดูชัด ๆ หุ้น ITV ‘พิธา’ 42,000 หุ้น ปี 2551-2566 ไม่ระบุ ‘ผจก.กองมรดก’ ได้มานำลงข่าวไว้แล้ว ทั้งนี้ ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 66 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ได้โอนหุ้นออกไปแล้ว

ข้อ 3. ข้อสังเกต การระบุในบันทึกถ้อยคำการชำระภาษีอากร เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 ข้อ 1. ว่า ข้าพเจ้าผู้โอนได้อสังหาริมทรัพย์นี้ มาโดย (1) การรับโอนมรดกเมื่อวันที่ 18 ก.ย. 49 และการระบุในหนังสือสัญญาขายที่ดิน เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 ข้อ 4. ระบุว่า ผู้ขายได้ที่ดินมาโดย การรับโอนมรดก เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 49 นั้น ถูกต้อง หรือไม่ เนื่องจากเป็นวันที่ 18 ก.ย. 49 เป็นวันที่นายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์ เสียชีวิต และเป็นวันก่อนที่ศาลแพ่งจะมีคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 50 และในวันที่ 18 ก.ย. 49 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ดังนั้น รายการจดทะเบียนที่ดินดังกล่าว แตกต่างจากทะเบียนผู้ถือหุ้น บมจ.006 หรือไม่ อย่างไร