ศูนย์ควบคุมโรคยุโรปเตือน โรคปอดอักเสบ "ลีเจียนแนร์" ระบาดหนักขึ้น

2023-07-05 10:10:54

ศูนย์ควบคุมโรคยุโรปเตือน โรคปอดอักเสบ "ลีเจียนแนร์" ระบาดหนักขึ้น

Advertisement

สตอกโฮล์ม, 4 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อวันจันทร์ (3 ก.ค.) ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป ระบุว่าทางการยุโรปต้องกำกับดูแลการตรวจหาและติดตามการระบาดของโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaires) โรคปอดอักเสบรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากแบคทีเรียลีจิโอเนลลา เนื่องจากมีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ในสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป

รายงานระบาดวิทยาประจำปีล่าสุดของศูนย์ฯ เปิดเผยจำนวนผู้ป่วยโรคลีเจียนแนร์มากกว่า 10,700 ราย ซึ่งรวมถึงผู้เสียชีวิต 704 รายในปี 2021 และคิดเป็นสัดส่วนผู้ป่วย 2.4 รายต่อประชากร 100,000 คน นับเป็นอัตราการตรวจพบและรายงานรายปีสูงที่สุดของผู้ป่วยโรคนี้

ประเทศ 4 แห่ง ได้แก่ อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมนี ครองสัดส่วนร้อยละ 75 ของผู้ป่วยที่มีรายงาน โดยผู้ชายอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ซึ่งพบผู้ป่วย 8.9 รายต่อประชากร 100,000 คน

ศูนย์ฯ กล่าวว่าสาเหตุของอัตราการตรวจพบและรายงานที่เพิ่มขึ้นเมื่อไม่นานนี้ในยุโรปยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ทว่าอาจมีที่มาจากหลายปัจจัย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงในนโยบายการทดสอบระดับชาติและระบบเฝ้าระวัง รวมถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การเปลี่ยนแปลงในการออกแบบและโครงสร้างพื้นฐานของระบบน้ำ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพอากาศที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งระบบนิเวศของแบคทีเรียลีจิโอเนลลาในสิ่งแวดล้อม และการสัมผัสกับละอองลอยในน้ำที่มีแบคทีเรียดังกล่าว อาจมีส่วนทำให้จำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ศูนย์ฯ ทิ้งท้ายว่าอุณหภูมิน้ำระหว่าง 25-42 องศาเซลเซียส และน้ำนิ่ง เป็นสภาวะที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของแบคทีเรียลีจิโอเนลลา หน่วยงานด้านสาธารณสุขจำเป็นต้องกำกับดูแลการตรวจหาการป่วยแบบเป็นกลุ่มก้อนและการระบาด เนื่องจากโรคนี้มีอัตราการเสียชีวิตที่ค่อนข้างสูง กอปรกับความท้าทายในการระบุและควบคุมแหล่งที่มาทางสิ่งแวดล้อม


(แฟ้มภาพซินหัว : สำนักงานใหญ่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป กรุงสตอกโฮล์ม เมืองหลวงของสวีเดน วันที่ 8 ธ.ค. 2022)