ในหลวงทรงรับ "พลายศักดิ์สุรินทร์" ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

2023-07-04 17:38:57

ในหลวงทรงรับ "พลายศักดิ์สุรินทร์" ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

Advertisement

"วราวุธ" เผยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯรับ "พลายศักดิ์สุรินทร์" ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 66 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังในช่วงบ่ายวันนี้ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เรื่อง ช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ซึ่งรัฐบาลไทยได้นำช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ กลับจากประเทศศรีลังกา มาทำการรักษาอาการป่วย ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 66 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซึ่งสำนักพระราชวัง ได้แจ้งเรื่องมายัง ผอ.สถาบันคชบาลแห่งชาติ  เพื่อนำส่งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาให้กับสำนักพระราชวังต่อไป พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นกำลังใจสำคัญแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการสนองพระราชดำริรักษาช้างพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไป