"วันนอร์" ลาออกหัวหน้าพรรคประชาชาติ

2023-07-04 16:41:21

"วันนอร์" ลาออกหัวหน้าพรรคประชาชาติ

Advertisement

"วันนอร์" ลาออกหัวหน้าพรรคประชาชาติ ตั้งแต่ 3 ก.ค. เตรียมนั่งประธานสภาฯ มอบ "วรวีร์" รักษาการ

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 3 ก.ค.66  ที่รัฐสภา พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) กล่าวภายหลังจากสภาผู้แทนราษฎร มีมติเลือกนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้า  ปช. เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรว่า ในหลักการแล้วเมื่อนายวันมูหะมัดนอร์ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาฯ แล้วต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรค เพื่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่ ส่วนจะวางตัวใครเป็นหัวหน้า ปช. คนใหม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกัน

รายงานข่าวแจ้งว่า นายวันมูหะมัดนอร์ ได้เซ็นใบลาออกจากหัวหน้าพรรคตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค. แล้ว พร้อมทั้งมอบหมายอำนาจให้นายวรวีร์ มะกูดี รองหัวหน้า  ปช. รักษาการหัวหน้าพรรค ส่วนการเลือกหัวหน้าพรรค และคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่จะต้องมีการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญอีกครั้ง