นักวิทย์จีนพัฒนาวิธีการ "รีไซเคิลพลาสติก" แบบใหม่

2023-07-04 14:05:19

นักวิทย์จีนพัฒนาวิธีการ "รีไซเคิลพลาสติก" แบบใหม่

Advertisement

ปักกิ่ง, 4 ก.ค. (ซินหัว) — เมื่อไม่นานนี้ เอกสารที่เผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ นาโนเทคโนโลยี (Nature Nanotechnology) ระบุว่าทีมนักวิจัยจีนได้พัฒนาวิธีการใหม่ในการรีไซเคิลขยะพลาสติกโพลิเอทิลีน ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและผลิตวัสดุจากปิโตรเลียมที่มีประโยชน์หลายชนิดได้

พลาสติกโพลิเอทิลีน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ประเภทหลักของพลาสติก มีความทนทานสูงและไม่ย่อยสลายทางชีวภาพโดยง่าย อย่างไรก็ดี ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน (USTC) ได้ค้นพบกระบวนการรีไซเคิลรูปแบบใหม่ที่จะใช้งานเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมและผลิตผลิตภัณฑ์พลอยได้ที่เป็นประโยชน์

คณะนักวิจัยพิจารณาความเหมือนระหว่างโพลิเอทิลีนและน้ำมันในด้านของโครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมี และจึงได้หยิบยืมเทคโนโลยีจากอุตสาหกรรมน้ำมันเพื่อคิดค้นวิธีการใหม่

ทีมวิจัยคิดค้นกลยุทธ์ “ไฮโดรเจน บรีธธิง” (hydrogen breathing) ซึ่งใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อสลายโครงสร้างทางเคมีของขยะพลาสติกและจัดเรียงใหม่ และสร้างขึ้นเป็นไฮโดรคาร์บอนรูปวงแหวนมูลค่าสูง ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการสังเคราะห์ยา สีย้อม เรซิน และไฟเบอร์

หานปู้ซิ่ง นักวิชาการประจำสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ระบุว่าการวิจัยดังกล่าวใช้สารมลพิษในสิ่งแวดล้อม อาทิ พลาสติกโพลิเอทิลีนที่ถูกทิ้ง เพื่อเตรียมผลิตภัณฑ์ทางเคมีจากปิโตรเลียม ซึ่งเป็นวิธีการใหม่สำหรับ “วัฏจักรคาร์บอนเทียม” (artificial carbon cycle) ของขยะพลาสติก


(แฟ้มภาพซินหัว : เด็กหญิงนำขวดพลาสติกใส่ถังขยะอัจฉริยะในเขตตงเฉิง กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน วันที่ 17 พ.ค. 2020)