"ปาลิโอ ดิ ซีเอนา" การแข่งขันขี่ม้าเก่าแก่ในอิตาลี

2023-07-04 10:55:00

"ปาลิโอ ดิ ซีเอนา" การแข่งขันขี่ม้าเก่าแก่ในอิตาลี

Advertisement

ซีเอนา, 3 ก.ค. (ซินหัว) — ประมวลภาพการแข่งขันขี่ม้า “ปาลิโอ อิน ซีเอนา” (Palio in Siena) หรือปาลิโอ ดิ ซีเอนา (Palio di Siena) ในภาษาอิตาลี ซึ่งเป็นการแข่งขันขี่ม้ารายการเก่าแก่ที่จัดขึ้นปีละสองครั้งในเมืองซีเอนาของอิตาลีตั้งแต่ปี 1656 เป็นต้นมา


(บันทึกภาพวันที่ 2 ก.ค. 2023)