เปิดประวัติ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา"

2023-07-04 11:27:42

เปิดประวัติ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา"

Advertisement

เปิดประวัติ "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนล่าสุด

ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนล่าสุด สำหรับ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา หรือ "อาจารย์วันนอร์"  ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชาติ  โดยต่อจากนี้จะมีการนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯเพื่อโปรดเกล้าฯแต่งตั้งต่อไป 

หลายคนอาจจะยังไม่รู้จัก "อาจารย์วันนอร์" ว่าเป็นใคร มาจากไหน  "นิว 18"จะพาไปทำความรู้จักกับท่านให้มากขึ้น  

"อาจารย์วันนอร์"  เกิดวันที่ 11 พ.ค.2487 (อายุ 79 ปี ) ที่ อ.เมือง จ.ยะลา เป็นบุตรของนายเจ๊ะอาแว กับนางแวสะปิเยาะ มะทา และเป็นพี่คนโตในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 10 คน 

ประวัติการศึกษา 

-ประถมศึกษา รร.บ้านสะเตง  จ.ยะลา

-มัธยมศึกษาตอนต้น  รร.คณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา

-มัธยมศึกษาตอนปลาย  รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  กทม.

-ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบันทิต(บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

"อาจารย์วันนอร์"เริ่มเข้าสู่แวดวงการเมืองในนามพรรคกิจสังคมเมื่อปี 2522 ต่อมาปี 2561 ได้ก่อตั้งพรรคประชาชาติ และดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ในการเลือกตั้งปี 2566 ได้ ส.ส. 9 ที่นั่ง 

"อาจารย์วันนอร์" เป็น ส.ส. 11 สมัย ดังนี้ ปี 2522  2529 2531  2535 (1)  2535 (2) 2538  2539  2544  2548  2562  2566 


พรรคการเมืองที่เคยสังกัด

พรรคกิจสังคม (2522-2537)

พรรคประชาธิปัตย์ (2522-2537)

พรรคความหวังใหม่ (2527-2545)

พรรคไทยรักไทย (2545-2550)

พรรคประชาราช (2550)

พรรคมัชฌิมาธิปไตย (2550)

พรรคพลังประชาชน  (2550-2551)

พรรคเพื่อไทย (2555-2561)

พรรคประชาชาติ  (2561-ปัจจุบัน)

ตำแหน่งสำคัญทางการเมือง

 ปี 2533 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ

ปี 2535 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ปี 2537  รมช.มหาดไทย ( 2 เดือน)

ปี 2538 รมว.คมนาคม

ปี 2539-2543 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานรัฐสภา

ปี 2544 รมว.คมนาคม

ปี 2545 รมว.มหาดไทย

ปี 2547-2548 รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.เกษตรและสหกรณ์

ทั้งนี้เพจ พรรคประชาชาติ Prachachat Party  ระบุว่า "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" เขียนเป็นภาษามลายูอักษรยาวีว่า ‘وان محمدنور مأتا’ หมายถึง แสงสว่างของมูฮัมหมัด ศาสนฑูตท่านสุดท้ายของประชาชาติอิสลาม   พี่น้องประชาชนชาวมลายูมุสลิมในภาคใต้ เรียกท่านว่า "แบนอร์"  หมายถึง "พี่นอร์" หรือคนอายุน้อยกว่ามักจะเรียกว่า "อาเยาะห์นอร์" หมายถึง "พ่อนอร์"

ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเส้นทางการเมืองมานานกว่า 40 ปี 3 สิ่งที่ท่านนำมาตั้งไว้ข้างหน้าตลอดก็คือ ประชาธิปไตย ประชาชน และคุณธรรม จึงทำให้ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเสมอมา ด้วยความยึดมั่นต่อประชาธิปไตยและมุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนเสนมอมา ทำให้ท่านเป็นที่เคารพรักของประชาชนไทยทั้งประเทศ ทั้งพี่น้องชาวอีสาน ภาคเหนือและทุกพื้นที่ของไทย

ท่านวันนอร์ยังมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำหลายประเทศ เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เคยได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากกษัตริย์มูฮัมหมัด บินซัลมาน แห่งซาอุดีอาระเบีย ให้ได้้เข้าไปละหมาดภายในมหาวิหารกะอ์บะห์ ภายในมัสยิดศักดิ์อัลฮะรอม ซึ่งปกติแล้วผู้ที่จะได้รับเชิญมักจะเป็นประมุขแห่งรัฐเท่านั้น

ท่านวันนอร์เคยปรารภว่า "พรรคประชาชาติไม่มีเงื่อนไขใดๆในการร่วมรัฐบาล ขอเพียงให้ได้รัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากประชาชน แต่หากการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฏรจะทำให้รัฐบาลเดินหน้าต่อได้ ก็ยินดีจะรับไว้แม้อาจจะเป็นงานหนัก และอาจเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตทางการเมือง"

ขอบคุณข้อมูลเพจ พรรคประชาชาติ Prachachat Party