จันทร์ดวงโตลอยเด่นเหนือ "วิหารโพไซดอน" ในกรีซ

2023-07-03 17:35:06

จันทร์ดวงโตลอยเด่นเหนือ "วิหารโพไซดอน" ในกรีซ

Advertisement

ซูนิโอ, 3 ก.ค. (ซินหัว) — ทิวทัศน์จันทร์เต็มดวงลอยโดดเด่นเหนือ “วิหารแห่งเทพโพไซดอน” ซึ่งตั้งตระหง่านบริเวณแหลมเคปซูเนียน เมืองซูเนียนของกรีซ ดึงดูดทัพนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาสัมผัสมนต์ขลังของซากโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งนี้

(บันทึกภาพวันที่ 2 ก.ค. 2023)