กทม.เตรียมส่งถังดับเพลิงลอตแรก 9,779 ถัง แทนถังเก่า

2023-07-01 21:36:41

กทม.เตรียมส่งถังดับเพลิงลอตแรก 9,779 ถัง แทนถังเก่า

Advertisement

กทม.เตรียมส่งถังดับเพลิงลอตแรก 9,779 ถัง แทนถังเก่า พร้อมเร่งจัดซื้ออีก 3 หมื่นถึง

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.66 รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม. ร่วมสังเกตการณ์และพบปะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบัญชาการเหตุการณ์สำหรับท้องถิ่น (Incident Command System) ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)ได้จัดให้แก่ผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต

รศ.ทวิดา กล่าวว่า ทำความเข้าใจในระบบการบัญชาการเหตุการณ์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้อำนวยการเขตของ กทม. เนื่องจาก กทม.ทีมการบริการจัดการที่ต่างจากท้องถิ่นอื่น โดยผอ.เขตมีหน้าที่เทียบเท่ากับนายกเทศมนตรี ต้องรู้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ใหญ่ๆ จะบัญชาอย่างไร หรือเกิดเหตุในพื้นที่รอยต่อร่วมกับจังหวัดอื่นจะต้องทำอย่างไร งานด้านป้องกัน งานสืนสวนสอบสวนต้องทำอย่างไร ซึ่งการที่ทาง ปภ.เข้ามาช่วยจัดหลักสูตรที่ให้ เพราะมีข้อมูลการทำงานของท้องถิ่นอื่นๆ ที่ผอ.เขตจำเป็นต้องรู้ด้วย เมื่อเกิดเหตุที่ต้องจัดการเพื่อจะได้พูดภาษาเดียวกัน เข้าใจสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการอบรมครั้งนี้เห็นความตั้งใจของ ผอ.เขตในการเข้าร่วมเต็มที่ทั้งวิชาการและฝึกปฏิบัติ 

ในส่วนของการตรวจสอบถังดับเพลิงเชิงรุกทั้ง 50 เขตนั้น รศ.ทวิดา กล่าวว่า ขณะนี้หลายเขตทำไปได้ 60-70% แล้ว แต่บางเขตมีชุมชนในพื้นที่จำนวนมากอาจจะได้ประมาณ 30% และการเข้าถึงพื้นที่ค่อนข้างใช้เวลาในการซอกแซก อย่างไรก็ตามทุกเขตกำลังระดมเจ้าหน้าที่สำรวจเชิงรุกให้ได้มากที่สุด โดยตั้งเป้าจะทำได้ครบทุกชุมชน กว่า 2,000 ชุมชนทั่ว กทม.ภายในสัปดาห์หน้า โดยจะเก็บถังที่ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานกลับทั้งหมด ส่วนถังที่ใช้งานได้จะทำการปักหมุดลงพิกัดในแผนที่ พร้อมติดสติกเกอร์ QR code แสดงอายุของถังและประวัติการตรวจสอบถังให้ชัดเจน ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสูงที่เป็นพื้นที่สีแดงซึ่งเก็บถังเก่าไปจะเร่งนำที่จัดซื้อใหม่ลอตแรก 9,779 ถังไปทดแทนก่อน และเร่งจัดซื้อเพิ่มเติมอีก 3 หมื่นกว่าถังเพื่อติดตั้งทดแทนในพื้นที่สีส้มที่เสี่ยงรองลงมาต่อไป