วิษณุ แจงขั้นตอนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

2017-04-26 12:35:39

วิษณุ แจงขั้นตอนวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

Advertisement

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฏหมายชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติของประชาชนในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้วางดอกไม้จันทน์ที่ซุ้มที่จัดไว้ให้เพื่อใกล้เวลาจริงเจ้าหน้าที่จะนำไปร่วมพิธีที่พระเมรุมาศ อาจประกาศวันหยุดเพิ่มในต่างจังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเดินทางมาร่วมพระราชพิธี แต่หากไม่สะดวกให้ร่วมพิธีในพื้นที่ตนเองโดยให้ดอกไม้จันทน์เป็นสื่อ เช่นเดียวกับต่างประเทศ
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงขั้นตอนวันพระราชพิธี ถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ว่า หัวใจของงานอยู่ที่ท้องสนามหลวงบริเวณ พระเมรุมาศซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนหนึ่ง ซึ่งสำนักพระราชวังจะเป็นผู้เชิญแขก ทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงจะมีการสร้างซุ้มดอกไม้จันทน์โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมภาพจริงจากพระบรมโกศ ให้กระทรวงมหาดไทยแจกจ่ายประชาชนรวมถึงให้ประชาชนนำดอกไม้จันทน์มาวางที่ซุ้มดอกไม้ที่เตรียมไว้ โดยใกล้เวลาถวายพระเพลิงจริง เจ้าหน้าที่จะมาเก็บดอกไม้จันทน์ไปรวมกันบริเวณพระเมรุมาศ เช่นเดียวกับในต่างจังหวัด และต่างประเทศที่จะมีการจัดสถานที่ให้วางดอกไม้จันทน์โดยใช้ดอกไม้จันทน์เป็นสื่อในการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง โดยประกาศให้วันที่26 ตุลาคม เป็นวันหยุด แต่ในส่วนของต่างจังหวัดอาจจะมีการพิจารณาให้หยุดเพิ่มเพื่อให้มีเวลามาร่วมพระราชพิธี แต่ทั้งนี้รัฐบาลอยากให้ประชาชนร่วมพิธีในพื้นที่ตนเอง แต่คงไม่สามารถสะกัดกั้นประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาได้
อย่างไรก็ตามยอมรับเป็นห่วงเรื่องการจราจรและความปลอดภัยจากการที่ประชาชนจำนวนมากมารวมกัน ซึ่งเรื่องนี้ฝ่ายความมั่นคงจะไปหารือดูแลในเรื่องนี้