รร.ออกแถลงการณ์แจง "หยก" ไม่มีสถานะเป็นนักเรียน

2023-06-15 10:45:53

รร.ออกแถลงการณ์แจง "หยก" ไม่มีสถานะเป็นนักเรียน

Advertisement

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ออกแถลงการณ์แจง "หยก" ไม่มีสถานะเป็นนักเรียน เหตุไม่มามอบตัวตามกำหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผ่านการประชาพิจารณ์

จากกรณี "หยก"  เยาวชนวัย 15 ปี นักเคลื่อนไหวทางการเมือง  อดีตผู้ต้องหา ม.112 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า โรงเรียนบอกว่าไล่เราออกแล้ว บอกว่าให้เราจำไว้ว่าต่อไปนี้เราคือบุคคลภายนอก นอกจากนี้ "หยก" ยังได้เฟซบุ๊กไลฟ์  ขณะปีนรั้วโรงเรียนเข้าไปด้านในนั้น 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เผยแพร่แถลงการณ์ ระบุว่า ตามที่หยกได้เผยแพร่ข้อมูลตามสื่อต่าง ๆ และช่องทางโซเชียลมีเดียนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมาคมผู้ปกครองฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ชมรมครูเก่าฯ เครือข่ายผู้ปกครอง และสภานักเรียนโรงเรียนฯ ขอแถลงการณ์ดังนี้

1.หยกสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 เม.ย.2566 แม่ของหยกได้มาบันทึกขอเลื่อนการมอบตัวเพื่อศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาวันที่ 19 พ.ค.2566 โรงเรียนได้รับรายงานตัวหยกไว้ก่อน เพื่อรักษาสิทธิศึกษาต่อ (หลังศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ปล่อยตัวในคดี ม.112) ซึ่งในรายงานตัวดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในการมอบตัว ที่กำหนดให้นักเรียนต้องมามอบตัวที่โรงเรียนพร้อมผู้ปกครอง (แม่) ในวันที่ 2 เม.ย.2566 ซึ่งโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนก่อน และเน้นย้ำให้นำแม่มามอบตัวให้สมบูรณ์ภายในวันที่ 10 มิ.ย.2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนจะต้องยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ของกระทรวงศึกษาธิการแต่นักเรียนไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ทำให้ไม่มีฐานข้อมูลในระบบ จึงไม่ได้เป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในปีการศึกษา 2566

2.หลังจากที่หยกเข้าเรียนในวันที่ 22 พ.ค.2566 โรงเรียนได้ชี้แจงให้นักเรียนทราบระเบียบแนวปฏิบัติตามคู่มือนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านการประชาพิจารณ์โดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และนักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติตามระเบียบนี้ แต่หยกไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เช่น ไม่แต่งกายชุดนักเรียน การทำสีผม การมาเรียนตามเวลา/รายวิชาตามความพอใจของนักเรียน รวมทั้งขอไม่เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหน้าเสาธง และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการไม่ยอมรับกฎระเบียบและไม่เข้าสู่กระบวนการของโรงเรียน

.โรงเรียนขอเน้นย้ำให้ทราบว่าไม่เคยปฏิเสธการรับนักเรียนเข้าเรียน และได้ให้การดูแลตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถึงแม้นักเรียนไม่ได้ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพฤติกรรมตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

ขอบคุณภาพเพจ  Thanalop Phalanchai