ยูเครนเจอน้ำท่วม หลังเหตุโจมตี "เขื่อนคาคอฟกา"

2023-06-14 17:45:00

ยูเครนเจอน้ำท่วม หลังเหตุโจมตี "เขื่อนคาคอฟกา"

Advertisement

เคอร์ซอน, 13 มิ.ย. (ซินหัว) — ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมต่อแถวรอรับสิ่งของยังชีพในภูมิภาคเคอร์ซอน หลังเหตุการณ์ทำลายเขื่อนของโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำคาคอฟกา (Kakhovka) เมื่อไม่นานนี้ ส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนลดลงและเกิดน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยบ้านเรือนบางส่วนถูกน้ำท่วมสูงเกือบถึงหลังคา


(บันทึกภาพวันที่ 10 มิ.ย. 2023)