กทม.เล็งเก็บภาษีป้ายผิดกฎหมาย

2023-06-14 16:36:47

กทม.เล็งเก็บภาษีป้ายผิดกฎหมาย

Advertisement

กทม.กำชับเทศกิจเข้มจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอย คืนทางเท้าให้ผู้ใช้ทาง เล็งเก็บภาษีป้ายจากผู้ติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ครั้งที่ 2 / 2566 โดยมี นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานประชาสัมพันธ์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรุงธน 3 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ 1. การจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่  แผงลอย ได้แก่ การจัดระเบียบแผงค้าตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 3 ระยะ ผลการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการติดตามการจัดระเบียบพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่ทำการค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปผลการตรวจจุดหาบเร่-แผงลอยของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร การจัดระเบียบพื้นที่และผู้ค้าบริเวณริมคลองผดุงกรุงเกษม 2. การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ 3. การจับปรับรถยนต์บนทางเท้า ได้แก่ ผลการจับปรับ การตั้งจุดกวดขันจับปรับผู้ฝ่าฝืน การใช้เทคโนโลยี (AI) เตรียมจับรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า 4. การดำเนินการป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย และ 5. การพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรสายงานเทศกิจ พ.ศ. 2566

นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอยนั้นให้ดำเนินการต่อเนื่องจริงจัง เขตต้องทำความเข้าใจกับผู้ค้าในพื้นที่ยกเลิกจุดผ่อนผันในจุดต่าง ๆ เช่น โบ๊เบ๊ และแนวริมคลองผดุงกรุงเกษม เป็นการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและคืนทางเท้าให้กับประชาชนผู้ใช้ทาง ซึ่งจุดไหนที่ยกเลิกเป็นจุดผ่อนผันแล้วก็ไม่ให้มีการกลับมาทำการค้าใหม่ รวมไปถึงช่วยเหลือหาพื้นที่ทำการค้าให้ผู้ค้าใหม่ ซึ่งหากเสียค่าเช่าพื้นที่ให้เสียในราคาไม่แพงและสามารถทำการค้าในระยะยาวหรือระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ใช่แค่ระยะสั้น และจุดไหนที่จะนำผู้ค้าออกก็ให้นำออกทั้งหมดไม่ใช่ไปแค่บางส่วน   สำหรับป้ายโฆษณาให้มีการถ่ายรูปส่งให้ฝ่ายรายได้ประเมินว่าต้องเสียภาษีป้ายหรือไม่ เพราะบางป้ายอาจเข้าข่ายต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเสียเพียงค่าปรับจากการติดตั้งป้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ส่วนกรณีการจำหน่ายกัญชา ผู้จำหน่ายต้องขออนุญาตจากกรมการแพทย์แผนไทย กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการได้ 100% จึงได้มีการดำเนินการนำร่องให้สำนักงานเขต 4-5 จัดทำโครงการโดยเชิญกรมการแพทย์แผนไทยร่วมตรวจพื้นที่เกี่ยวกับการจำหน่ายกัญชา พร้อมทั้งให้สำนักงานเขตได้ลงพื้นที่ตรวจจับปรับผู้ทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายอุปกรณ์ SEX TOY ในพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ให้สำนักเทศกิจสำรวจรายละเอียดการดำเนินโครงการกลับบ้านปลอดภัยกับเทศกิจว่า ตอนนี้มีเขตไหนที่ยังดำเนินการอยู่บ้าง และแต่ละเขตมีการใช้รถกี่คัน วิ่งเส้นทางไหนไปไหน ประชาชนสนใจใช้บริการมากน้อยแค่ไหน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป