"เมืองหรงเฉิง" บ้านเกิดสาหร่ายทะเลแดนมังกร

2023-06-14 10:45:57

"เมืองหรงเฉิง" บ้านเกิดสาหร่ายทะเลแดนมังกร

Advertisement

ปักกิ่ง, 12 มิ.ย. (ซินหัว) – นครหรงเฉิงในมณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน ซึ่งได้รับฉายาว่า “บ้านเกิดของสาหร่ายเคลป์ในจีน” เริ่มเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวสาหร่ายเมื่อไม่นานนี้

นครหรงเฉิงเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลที่ใหญ่ที่สุดของจีน โดยมีพื้นที่เพาะปลูกถึง 10,000 เฮกตาร์ (ราว 62,500 ไร่)

ปริมาณการผลิตสาหร่ายทะเลต่อปีของหรงเฉิง คิดเป็นร้อยละ 80 ของผลผลิตสาหร่ายทะเลทั้งหมดของมณฑลซานตง และครองสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของผลผลิตทั้งหมดในจีน

(เรียบเรียงโดย Gao Jingyan, Xinhua Silk Road, https://en.imsilkroad.com/p/334510.html)


(แฟ้มภาพซินหัว : ชาวประมงเก็บเกี่ยวสาหร่ายทะเลในเมืองหรงเฉิง มณฑลซานตงทางตะวันออกของจีน)