"หญิงหน่อย"ลุยภูเก็ตผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน

2023-06-14 10:13:17

"หญิงหน่อย"ลุยภูเก็ตผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน

Advertisement

"หญิงหน่อย"ลุยภูเก็ตผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน  พร้อมรับฟังผู้ประกอบการ ก่อนเสนอร่าง ก.ม.สู่สภาฯ 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  คุณหญิงสุดารัตน์ เกย์ยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายเจตุบัญชา อำรุงจิตชัย นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ดร. สุวดี พันธ์ุพานิช น.ส.ศุภนาถลดา รัตนาธนัชภัค พร้อมทีมเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ แผนพัฒนาภูเก็ต กระบี่ พังงา จากภาคเอกชน นำโดยนายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ นายกสมาคมท่องเที่ยว ภูเก็ต นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพังงา น.ส.วิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมกระบี่ นายชินวัฒน์ อุดมนิยม นายกสมาคมที่พักบูติกภูเก็ต และอีกหลายสมาคม กว่า 70 คน เข้าร่วมประชุม

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยจะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษอันดามัน ซึ่งเตรียมทำกฎหมายนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่ โดยอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก่อนจะส่งร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ ต้องการรับฟังความเห็น จากภาคเอกชนผู้ประกอบการ ใน จ.ภูเก็ต กระบี่และพังงา โดยที่ประชุมได้ให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชน และพรรคไทยสร้างไทยเพราะพื้นที่  จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ ถือเป็นแหล่ง ดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศ จึงต้องมีเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวกลุ่มอันดามัน จะมีกฎหมายของตนเอง เพื่อความเป็นอิสระทางด้านเศรษฐกิจ ไม่ใช่ด้านความมั่นคง ซึ่งจะทำให้จังหวัดเหล่านี้มีความคล่องตัว สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ และไม่ติดปัญหาคอขวดด้านกฎระเบียบของราชการ โดยตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ประเทศ เป็น 1 ล้านล้านบาทต่อปี

ส่วนที่ 2 เรื่องของกฎหมาย พรรคไทยสร้างไทย ได้เสนอเข้าสู่สภาแล้ว เป็นการออกกฎหมาย เพื่อไปแขวนหรือพักการใช้ใบอนุญาต 1,400 ฉบับ ซึ่งหลายฉบับเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดขึ้น ในพื้นที่กลุ่มอันดามัน โดยจะดึงภาคเอกชน ผู้ประกอบการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายต่อไป ส่วนที่สาม การแก้ไขปัญหาด้านคมนาคม ซึ่งภาคเอกชนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันแก้ไขปัญหาในระดับหนึ่ง และพรรคไทยสร้างไทยจะผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาครัฐ ลงมาดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้กล่าวชื่นชม ผู้ประกอบการ ภาคเอกชนทั้งหมด เพื่อสนับสนุนให้ภูเก็ตได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ จัดงานเอ็กซ์โปวาระพิเศษในปี 2571 (Specialised Expo 2028) ซึ่งจะมีการตัดสินกันในวันที่ 21 มิถุนายน นี้ จึงขอเชิญชวนคนไทยให้ช่วยกันส่งแรงใจเชียร์ประเทศไทยให้ได้เป็นเจ้าภาพ

ขณะที่ นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ตเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จ.ภูเก็ต ชู “The island of happiness for all” ขณะเดียวกัน พร้อมสนับสนุนพรรคไทยสร้างไทย โดยเฉพาะ นโยบายของพรรคไทยสร้างไทย ที่จะพักหรือแขวนการใช้ใบอนุญาต 1,400 ฉบับ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำมาหากิน ของผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการ