กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.

2023-06-13 20:15:25

 กกต.ยังไม่รับรองผลเลือกตั้ง ส.ส.

Advertisement

กกต.ยังไม่รับรองผลการเลือกตั้ง  ว่าที่ ส.ส.330 เขตไร้เรื่องร้องเรียน เชื่อเลือกตั้งสุจริตเที่ยงธรรม จ่อพิจารณาสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่ไม่มีเรื่องร้องเรียน และเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม ที่ กกต. สามารถประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้จำนวน 330 เขตเลือกตั้ง ตามที่สำนักงาน กกต. เสนอ แต่ทั้งนี้ กกต. เห็นว่าตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. 2561 มาตรา 127 กำหนดให้ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของเขตเลือกตั้งทั้งหมด จึงให้สำนักงาน กกต. ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เหลือให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และเสนอให้ กกต. พิจารณาในคราวเดียว ทำให้ในวันนี้ยังไม่มีการประกาศรับรองผล ส.ส.  คาดว่าสำนักงาน กกต. จะมีการเสนอเรื่องดังกล่าวอีกครั้งในการประชุมสัปดาห์หน้า