ชาวบราซิลร่วมเก็บขยะบนชายหาดรับ "วันมหาสมุทรโลก"

2023-06-12 11:35:29

ชาวบราซิลร่วมเก็บขยะบนชายหาดรับ "วันมหาสมุทรโลก"

Advertisement

รีโอเดจาเนโร, 9 มิ.ย. (ซินหัว) — เหล่าอาสาสมัครหลากเพศหลายวัยรวมตัวกันเก็บและคัดแยกขยะ เพื่อทำความสะอาดชายหาดเซา คอนราโด ในเมืองรีโอเดจาเนโรของบราซิล เนื่องในวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิ.ย. ของทุกปี


(บันทึกภาพวันที่ 8 มิ.ย. 2023)