ส่อง "ฟาร์มโซลาร์เซลล์" ลอยน้ำแห่งแรกในบังกลาเทศ

2023-06-12 11:00:28

ส่อง "ฟาร์มโซลาร์เซลล์" ลอยน้ำแห่งแรกในบังกลาเทศ

Advertisement

ชาปายนาวับคัญ, 9 มิ.ย. (ซินหัว) — โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงพาณิชย์ลอยน้ำแห่งแรกของบังกลาเทศ ในเขตชาปายนาวับคัญ เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าระดับชาติแล้ว นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศ โดยโครงการนี้ใช้ทุ่นลอยน้ำ แผงโซลาร์เซลล์ และอินเวอร์เตอร์จากบริษัทสัญชาติจีนและเยอรมัน


(บันทึกภาพวันที่ 5 มิ.ย. 2023)