นายทะเบียนพรรคการเมืองตีตก 4 คำร้องยุบ "ก้าวไกล"

2023-06-11 13:07:51

นายทะเบียนพรรคการเมืองตีตก 4 คำร้องยุบ "ก้าวไกล"

Advertisement

นายทะเบียนพรรคการเมืองตีตก 4 คำร้องยุบ "ก้าวไกล" เนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูล

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 66  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง มีความเห็นสั่งยุติเรื่องกรณีมีการยื่นร้องขอให้ กกต.พิจารณาเสนอเรื่องความพร้อมเห็นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลตามมาตรา 92 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 เนื่องจากเห็นว่าไม่มีมูล 4 คำร้องประกอบด้วย

1.กรณีกล่าวหา นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก เขต 1 พรรคก้าวไกล และกรรมการบริหารพรรค ในขณะนั้นปราศรัยหาเสียงที่ จ.พิษณุโลก เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 66 กล่าวร้ายโครงการพระราชดำริ พาดพิงสถาบันเข้าข่ายฝ่าฝืนข้อ 17 ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. 2561

2.กรณีร้องว่าพรรคก้าวไกลมีนโยบายที่จะยกเลิกกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยอ้างการให้สัมภาษณ์ของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรค ซึ่งมีเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดีย

3.กรณี นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล กรรมการบริหารพรรคก้าวไกล มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึง จุดยืนของตนเองและจุดยืนของพรรคก้าวไกล เรื่องมาตรา 112 

4.กรณีกล่าวหาว่า พรรคก้าวไกล ยินยอมให้ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และน.ส.พรรณิการ์ วานิช เป็นผู้นำในการหาเสียงเลือกตั้ง และเป็นตัวแทนในการดีเบตกับพรรคการเมืองอื่นแทนพรรคก้าวไกล เป็นการควบคุม ครอบงำ หรือชี้นำกิจกรรมของพรรคในลักษณะที่ทำให้พรรคขาดอิสระ

ทั้งนี้สำนักงาน กกต. ได้มีการแจ้งผู้ร้องทราบแล้ว โดยการที่นายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นให้ยุติเรื่องเป็นการใช้อำนาจตามข้อ 7 ของระเบียบ กกต.ว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง 2564 ที่กำหนดว่าในกรณีนายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมความเห็นว่า ไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการตามมาตรา 92 แห่ง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ให้ยกคำร้องหรือยุติเรื่องแล้วแต่กรณีและแจ้งให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้ กกต.ทราบ