"วราวุธ" แถลงนำ "พลายศักดิ์สุรินทร์" กลับไทย ก.ค. รักษาอาการป่วย

2023-06-09 15:48:24

"วราวุธ" แถลงนำ "พลายศักดิ์สุรินทร์" กลับไทย ก.ค. รักษาอาการป่วย

Advertisement

ไทยเตรียมนำ  "พลายศักดิ์สุรินทร์" กลับประเทศต้น ก.ค. รักษาอาการป่วยที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.66 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม101 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแถลงข่าว “การนำพลายศักดิ์สุรินทร์ (Muthu Raja) กลับประเทศไทย” ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมกับ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมสารนิเทศ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กรมศุลกากร กรมปศุสัตว์ และกรมการปกครอง เป็นต้น นำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมายังประเทศไทย โดยนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมในการแถลงข่าว

นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับประเทศไทย จากนั้น นายเสก นพไธสง รองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา แถลงถึงความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการ และนายประเสริฐ สอนสถาพรกุล  ผอ.กองคุ้มครองพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา รายงานข้อมูลล่าสุดของพลายศักดิ์สุรินทร์

สำหรับพลายศักดิ์สุรินทร์นั้น เป็นหนึ่งในช้าง 2 เชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีลังกาตั้งแต่ปี 2544 เพื่อนำไปฝึกสำหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานแห่พระธาตุประจำปีของประเทศศรีลังกา จนกระทั่งเมื่อช่วงเดือน ม.ค. 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ มีหนังสือสอบถามมายังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้พิจารณาติดตามข้อมูลสุขภาพของช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ และปลายปี 2565 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของพลายศักดิ์สุรินทร์ โดยมีเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์จากกรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจสุขภาพและพบว่าช้างมีอาการป่วยจากฝีขนาดใหญ่ และมีการบาดเจ็บที่ขาและเท้า ซึ่งต่อมาได้ขอให้ย้ายช้างไปรักษาอาการป่วยที่สวนสัตว์แห่งชาติ Dehiwala ในเดือนพฤศจิกายน 2565 ภายหลังจากได้ประชุมหารือของผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กับรัฐบาลศรีลังกาซึ่งมีความห่วงใยในสุขภาพของช้าง และเห็นควรให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร่งด่วน จึงได้เห็นชอบให้นำกลับมารักษาที่ประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมในด้านการสัตวแพทย์และเชี่ยวชาญการดูแลช้าง พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณในความช่วยเหลือครั้งนี้ โดยต่อมาเมื่อรัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการนำช้างกลับมารักษา กรมอุทยานแห่งชาติฯ องค์การสวนสัตว์ฯ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโคลัมโบ ได้ร่วมเตรียมการขนย้ายช้างและการดูแลรักษาภายหลังที่เดินทางกลับมาประเทศไทย โดยองค์การสวนสัตว์ฯ จะเป็นหน่วยงานยื่นขอนำเข้า และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จะดำเนินการขนย้ายและดูแลรักษาพลายศักดิ์สุรินทร์

ในส่วนของการเดินทางกลับมายังประเทศไทยของพลายศักดิ์สุรินทร์นั้น คาดว่าจะสามารถเดินทางในช่วงต้นเดือน ม.ค.2566 นี้ โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำขนาดใหญ่ จากสนามบินนานาชาติโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา มายังประเทศไทย ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยมีสัตวแพทย์และควาญช้าง จำนวน 4 คน เดินทางมาพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ หลังจากเดินทางมาถึงสนามบินเชียงใหม่ จะประเมินสุขภาพของช้างก่อนจะขนย้ายต่อไปด้วยรถบรรทุกไปยังสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ จ.ลำปาง ในขณะขนย้ายจะมีสัตวแพทย์และควาญช้างดูแลตลอดเวลา