กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว

2023-06-08 10:00:35

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว

Advertisement

ปักกิ่ง, 7 มิ.ย. (ซินหัว) — สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมคณะ เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว และพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีนกว่างตง ณ มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ทางตอนใต้ของจีน เมื่อราว 14.00 น. ของวันที่ 1 มิ.ย. 2023 ตามเวลาท้องถิ่น

หวังเหว่ย ประธานมหาวิทยาลัยฯ ได้แนะนำโครงการลงทะเบียนเรียนและโครงการบ่มเพาะนักศึกษาไทยของมหาวิทยาลัยฯ ต่อกรมสมเด็จพระเทพฯ ณ พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนจีนกวางตุ้ง

ต่อมากรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทอดพระเนตรห้องโถงนิทรรศการประวัติศาสตร์การแพทย์แผนจีน ทรงรับฟังคำบรรยายแนะนำประวัติการพัฒนาการแพทย์แผนจีนในจีนและภูมิภาคหลิ่งหนานโดยละเอียด และทรงประทับชั่วครู่ในห้องโถงนิทรรศการการฝังเข็ม ห้องโถงนิทรรศการการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน และห้องโถงนิทรรศการเภสัชกรรมจีน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงซักถามและถ่ายภาพนิทรรศการต่างๆ ที่ทรงสนพระทัยหลายครั้ง รวมถึงทรงจดในสมุดบันทึกขนาดเล็กที่ทรงพกติดตัวไปด้วยระหว่างการเสด็จฯ

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเสวยเครื่องดื่มซินฮุ่ยเฉินผีหรือเปลือกส้มเขียวหวานอบแห้ง และของว่างพิเศษที่ทางมหาวิทยาลัยฯ จัดเตรียมไว้ให้ในช่วงพักดื่มพระสุธารสชา พร้อมรับชมการแสดงปาต้วนจิ่นหรือศิลปะการต่อสู้ชนิดหนึ่ง ซึ่งแสดงโดยอาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ

เมื่อสิ้นสุดช่วงพักดื่มพระสุธารสชา กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงได้รับเชิญให้ร่วมฉายพระรูปหมู่กับคณะผู้แทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยฯ และทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีน 4 ตัวว่า “ซิ่งหลินฟางเฟย” ซึ่งหมายถึงการมีผู้มีความรู้ความสามารถด้านการแพทย์มากล้น เพื่อยกย่องการบ่มเพาะผู้มีความรู้ความสามารถอันโดดเด่นของมหาวิทยาลัยฯ และการมีบทบาทบนเวทีโลกของเหล่านักศึกษา ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องในบริเวณดังกล่าว

ภายหลังจากการเสด็จฯ เยือนพิพิธภัณฑ์ฯ กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงต้อนรับเหล่านักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว ซึ่งมาเข้าเฝ้ารับเสด็จเมื่อทราบข่าว พร้อมสอบถามถึงการศึกษาทางวิชาการและร่วมฉายพระรูปกับนักศึกษากลุ่มนี้ ต่อมาทรงเสร็จสิ้นการเยือนมหาวิทยาลัยฯ เมื่อราว 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น


(ภาพจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 1 มิ.ย. 2023)

(ภาพจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระอักษรด้วยพู่กันจีนว่า “ซิ่งหลินฟางเฟย” ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนกว่างโจว มณฑลกว่างตงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 1 มิ.ย. 2023)