นักวิทย์รับ "ตัวอย่าง" จากสถานีอวกาศจีน เตรียมทดลองต่อยอด

2023-06-06 14:20:16

นักวิทย์รับ "ตัวอย่าง" จากสถานีอวกาศจีน เตรียมทดลองต่อยอด

Advertisement

ปักกิ่ง, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — ตัวอย่างสำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ชุดใหม่ถูกขนส่งจากสถานีอวกาศเทียนกงของจีนกลับมายังโลกด้วยแคปซูลส่งกลับของยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-15 (Shenzhou-15) และส่งต่อแก่คณะนักวิทยาศาสตร์ด้านระบบประยุกต์ใช้อวกาศเพื่อทำการวิจัยและศึกษาเพิ่มเติมแล้ว

รายงานระบุว่าระบบประยุกต์ใช้อวกาศ พร้อมด้วยแคปซูลส่งกลับของยานอวกาศเสินโจว-15 ได้ส่งกลับตัวอย่างสำหรับการทดลองของโครงการวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 15 โครงการ โดยตัวอย่างเหล่านั้นมีน้ำหนักมากกว่า 20 กิโลกรัม จะถูกใช้ในการทดลองด้านสิ่งมีชีวิตและวัสดุ

การทดลองด้านสิ่งมีชีวิตจะเป็นการวิเคราะห์ชีววิทยาระดับโมเลกุล ชีววิทยาของเซลล์ การเติบโตในวงโคจร และกระบวนการเมแทบอลิซึมของตัวอย่าง ส่วนการทดลองด้านวัสดุจะเป็นการทดสอบและวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของวัสดุที่ยากจะรับรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงของโลก

อนึ่ง แคปซูลส่งกลับของยานอวกาศเสินโจว-15 ร่อนแตะพื้นดินที่จุดลงจอดตงเฟิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนอย่างปลอดภัย ตอน 06:33 น. ของวันอาทิตย์ (4 มิ.ย.) ตามเวลาปักกิ่ง


(แฟ้มภาพซินหัว : แคปซูลส่งกลับของยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมเสินโจว-15 ร่อนแตะพื้นดินอย่างปลอดภัยที่จุดลงจอดตงเฟิง เขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีน วันที่ 4 มิ.ย. 2023