"บริดจ์ทาวน์" เมืองหลวงริมทะเล เปี่ยมเสน่ห์แห่งบาร์เบโดส

2023-06-06 13:55:47

"บริดจ์ทาวน์" เมืองหลวงริมทะเล เปี่ยมเสน่ห์แห่งบาร์เบโดส

Advertisement


บริดจ์ทาวน์, 5 มิ.ย. (ซินหัว) — ชวนชมสิ่งปลูกสร้าง หมู่อาคารบ้านเรือน ท่าเรือ และทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามริมชายฝั่งทะเลของกรุงบริดจ์ทาวน์ เมืองหลวงของบาร์เบโดส(บันทึกภาพวันที่ 28-30 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 2023)