ปลัด พม. ลั่นปฏิรูปสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศ

2023-06-06 10:06:49

ปลัด พม. ลั่นปฏิรูปสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศ

Advertisement

ปลัด พม. ลงพื้นที่สระบุรี ย้ำปฏิรูปสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศ

เมื่อวันที่  5 มิ.ย. 66 ที่ผ่านมา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ  เปิดเผยว่า ได้มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ซึ่งได้เดินเยี่ยมเด็กอายุ 6 - 18 ปี ที่พักอาศัยอยู่ร่วมกันในอาคารนอนทั้ง 4 อาคาร พบว่า เด็กส่วนใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้ม มีสภาพจิตใจที่ดี และมีท่าทางการแสดงออกเป็นปกติ อีกทั้งได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่และพี่เลี้ยงเด็กเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กอย่างเป็นธรรม เป็นกลาง และไม่ใช้ความรุนแรง  สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดี นั้น อยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริงเด็กตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ และพนักงานสอบสวน ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ และองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งจะต้องมีการย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่หน่วยงานสังกัด  พม. ในพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือด้วยข้อมูลที่เป็นจริง เพราะความจริงจะช่วยแก้ไขทุกอย่าง เราต้องยืนตัวตรง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และขอให้เชื่อมั่นว่า พม. จะให้ความยุติธรรม เป็นกลางกับทุกคน

นายอนกูล กล่าวต่อว่า ในส่วนของ พม. จะต้องปรับการทำงานใหม่ทั้งระบบของสถานสงเคราะห์เด็กทั่วประเทศ ตั้งแต่ทัศนคติของบุคลากร การทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงาน ระบบพัฒนาเด็ก การสร้างนักสังคมสงเคราะห์พันธุ์ใหม่ การดูแลสวัสดิการและสร้างสมดุลชีวิตกับงาน (Work-Life Balance) ให้กับพี่เลี้ยง สถานสงเคราะห์ต้องไร้ความรุนแรง และมีระบบสภาเด็กในสถานสงเคราะห์เพื่อการมีส่วนร่วมของเด็ก รวมถึงการรื้อระบบการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดทั่วประเทศ นอกจากนี้ จะต้องเร่งประเมินเด็กที่มีครอบครัวและทำงานร่วมกัน เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสอยู่กับครอบครัวมากที่สุด