ฐากร แจงสั่งปิดเว็บหมิ่นสถาบันทันทีหากตรวจพบ

2017-04-25 17:05:43

ฐากร แจงสั่งปิดเว็บหมิ่นสถาบันทันทีหากตรวจพบ

Advertisement

กสทช.และกระทรวงดีอี สั่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ปิดเว็บหมิ่นสถาบันลงทันทีหากตรวจพบ


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้กสทช. และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ได้หารือร่วมกันในการดำเนินมาตรการกับเว็บหมิ่นสถาบันต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในขณะนี้เป็นจำนวนมากโดย กสทช.ได้ส่งหนังสือกำชับไปยังผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ISP และ IIG โดยมีคำสั่งให้ดำเนินการปิดเว็บไซด์ต่างๆที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันทันที ตามที่กระทรวงดีอี หรือ กสทช. ได้มีการแจ้ง หรือ มีคำสั่งศาลไปยังผู้ให้บริการแต่หากกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจพบเว็บไซด์หมิ่นสถาบันก็สามารถปิดเว็บไซด์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอคำสั่งของ กสทช.หรือกระทรวงดีอี แต่อย่างใด
ส่วนกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบแต่ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากต้องเข้ารหัส ให้ผู้ให้บริการทำเรื่องแจ้งไปยังกระทรวงฯ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการที่จะรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อที่กระทรวงฯและกสทช. จะได้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกประเทศเพื่อดำเนินการปิดเว็บไซด์ต่างๆ หรือดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
นอกจากนี้ในส่วนของ CDN หรือ Content Delivery Network ที่ผู้ให้บริการ ISP ยังเปิดให้บริการอยู่ ซึ่งยังมีบางส่วนที่ยังปรากฎเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย แต่ยังไม่สามารถดำเนินการปิดได้ โดยทาง กสทช. จะเร่งหาแนวทางที่ชัดเจนว่าจะการดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร ให้ได้ข้อสรุปและเสนอต่อที่ประชุมบอร์ด กทค.ภายในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายนนี้ต่อไปอย่างไรก็ตามในเรื่องดังกล่าวถือเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ กสทช.จะต้องดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็วภายในสิ้นเดือนเมษายน-ต้นเดือนพฤษภาคมนี้