"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

2023-06-03 19:29:17

"ในหลวง-พระราชินี" เสด็จฯ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงประกอบพระราชกรณียกิจ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  และในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 17.45 น. วันที่ 3 มิ.ย. 66  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2566

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่งที่พระทวารเทเวศรรักษา เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระศรีรัตศาสดาราม ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขบูชา ทรงจุดเทียนรุ่ง และทรงจุดเทียนพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ทรงพระราชอุทิศไว้ แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ครั้นแล้วเสด็จพระราชดำเนินประทักษิณพระอุโบสถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ถ้วนสามรอบแล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต